Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or. 272.15.2022 Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z nawigacją dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. w ramach projektu pn. „Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim – adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe” - VI postępowanie

Hanna Liberska
Powiat Krotoszyński
Deadlines:
Published : 25-07-2022 14:43:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.23 2022-07-25 14:43:00 Proceeding
SWZ - ciągnik (6).docx docx 223.06 2022-07-25 14:43:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania.docx docx 46.56 2022-07-29 12:33:04 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.83 2022-07-29 14:24:00 Public message
Wydłużenie terminu składania ofert.docx docx 42.13 2022-07-29 14:28:16 Public message
Zmieniona SWZ - ciągnik (6).docx docx 223.05 2022-07-29 14:31:28 Public message
Odpowiedzi na zapytania (2).docx docx 45.63 2022-08-04 14:58:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 45.96 2022-08-08 10:29:14 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.docx docx 119.09 2022-08-10 12:52:57 Public message
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.docx docx 42.76 2022-08-08 09:00:00 Public message

Announcements

2022-08-10 12:52 Hanna Liberska Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o unieważ [...].docx

2022-08-08 10:29 Hanna Liberska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-08-08 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Kwota przeznaczona n [...].docx

2022-08-04 14:58 Hanna Liberska Odpowiedź na zapytania(2)

Odpowiedzi na zapyta [...].docx

2022-07-29 14:31 Hanna Liberska Zmieniona SWZ

Zmieniona SWZ - ciąg [...].docx

2022-07-29 14:28 Hanna Liberska Wydłużenie terminu składania ofert

Wydłużenie terminu s [...].docx

2022-07-29 14:24 Hanna Liberska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-29 12:33 Hanna Liberska Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na zapyta [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 460