Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTI.271.2.15.2022.ZP „Dostawa sprzętu i oprogramowania związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” oraz „Granty PPGR ” - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)” oraz zakup komputerów do obsługi RM”.

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
Deadlines:
Published : 02-08-2022 14:22:00
Placing offers : 19-08-2022 09:00:00
Offers opening : 19-08-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 188.43 2022-08-02 14:22:00 Proceeding
SWZ - część ogólna.docx docx 329.82 2022-08-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 277.74 2022-08-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy .docx docx 236.43 2022-08-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego.docx docx 239.15 2022-08-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia ( Cz. 1, 2, 3, 4) z załącznikiem graficznym.zip zip 927.24 2022-08-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 a do SIWZ - Projektowane postanowienia umowy (Cz. 1).doc doc 324.5 2022-08-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 b do SWZ- Projektowane postanowienia umowy (Cz. nr 2).zip zip 411.25 2022-08-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 c,d do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (Cz. 3 i 4).doc doc 292.5 2022-08-02 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wymagania dotyczące próbki przedmiotu zamówienia oraz zasady i zakres jej badania (dot. Cz. 2).docx docx 262.15 2022-08-02 14:22:00 Proceeding
Zapytanie nr 1 do SWZ wraz z odpowiedziami.odt odt 222.99 2022-08-04 09:18:29 Public message
Zapytanie nr 2 i 3 do SWZ wraz z odpowiedziami i zmianą SWZ.odt odt 234.56 2022-08-11 14:58:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia z dnia 11.08.2022r..pdf pdf 71.49 2022-08-11 14:58:47 Public message
Zapytanie nr 4 do SWZ wraz z odpowiedziami i zmianą SWZ.odt odt 229.37 2022-08-12 10:01:41 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.08.2022r..pdf pdf 52.37 2022-08-12 10:01:41 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 229.24 2022-08-19 09:05:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 232.1 2022-08-19 10:26:14 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania (Cz. 1,3 i 4) [Platforma].doc doc 276 2022-08-30 14:02:38 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania (Cz. 2) [Platforma] .doc doc 259 2022-09-16 15:40:32 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania (Cz. 1,3,4).pdf pdf 115.8 2022-10-05 13:08:53 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania (Cz. 2) [Platforma] .doc doc 259.5 2022-10-07 11:32:07 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania (Cz. 2).pdf pdf 78.86 2022-10-28 12:07:18 Public message

Announcements

2022-10-28 12:07 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania (Cz. 2)

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-07 11:32 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku postępowania dla Części Nr 2

Zawiadomienie o wyni [...].doc

2022-10-05 13:08 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania (Cz. 1,3,4)

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-16 15:40 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku postępowania (Cz. 2)

Zawiadomienie o wyni [...].doc

2022-08-30 14:02 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (część nr 1, 3 i 4)

Zawiadomienie o wyni [...].doc

2022-08-19 10:26 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-08-19 09:05 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].docx

2022-08-12 10:01 Zamówienia Publiczne Zapytanie Nr 4 do SWZ wraz z odpowiedziami i zmianą SWZ.

Zapytanie nr 4 do SW [...].odt

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-11 14:58 Zamówienia Publiczne Zapytanie Nr 2 i 3 do SWZ wraz z odpowiedziami i zmianą SWZ.

Zapytanie nr 2 i 3 d [...].odt

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-04 09:18 Zamówienia Publiczne Zapytanie Nr 1 do SWZ wraz z odpowiedziami

Zapytanie nr 1 do SW [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1482