Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SE.27.1.2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy

Michał Adranowicz
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
Deadlines:
Published : 28-07-2022 12:01:00
Placing offers : 17-08-2022 09:00:00
Offers opening : 17-08-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-sig.pdf pdf 1095.29 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.9 do SWZ.docx docx 35.38 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.1 do SWZ.docx docx 53.35 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.2 do SWZ.docx docx 34.96 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.3 do SWZ.docx docx 31.79 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.4 do SWZ.docx docx 30.66 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.5 do SWZ.docx docx 29.42 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.6 do SWZ.docx docx 27.76 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.7 do SWZ.docx docx 31.61 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1.8 do SWZ.docx docx 34.73 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx docx 26.67 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące podwykonawcy.docx docx 17.35 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 289.12 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 192.18 2022-07-28 12:01:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2022-sig.pdf pdf 605.26 2022-08-17 12:30:24 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejsze 2022-sig.pdf pdf 651.33 2022-08-18 12:05:29 Public message

Announcements

2022-08-18 12:05 Michał Adranowicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-17 12:30 Michał Adranowicz Zestawienie złożonych ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-17 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 518000,00 brutto, w tym:
część 1 Produkty żywnościowe sypkie i przetwory: 83000,00 brutto
część 2 Mięso zwierząt rzeźnych oraz wędlin:115000,00 brutto
część 3 Pieczywo i wyroby cukiernicze: 46000,00 brutto
część 4 Drób i wyroby drobiarskie: 45500,00 brutto
część 5 Ryby i przetwory rybne: 22000,00 brutto
część 6 Jaja świeże: 6500,00 brutto
część 7 Mrożonki warzywne i owocowe: 9000,00 brutto
część 8 Mleko i nabiał: 140000,00 brutto
część 9 Warzywa i owoce świeże: 51000,00 brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 757