Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00125427/01 SR.272.rb.06.2022.RG „Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313 G w miejscowości Marzęcino – I etap na dł. ok 600 m”.

Magda Wożniak
Powiat Nowodworski
Deadlines:
Published : 29-06-2022 12:57:00
Placing offers : 14-07-2022 09:00:00
Offers opening : 14-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.02 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
2. SWZ -sig.pdf pdf 878.17 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 58.09 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx docx 53.8 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3 Oświadczenie.docx docx 54.15 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
6. Załącznik nr 4 Zobowiązanie.docx docx 52.71 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
7. Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx docx 53.12 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
8. Załącznik nr 6 Wykaz osób.docx docx 54.61 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
9. Projekt techniczny.pdf pdf 3865.94 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
10. Przedmiar robót.pdf pdf 248.59 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
11. STWiORB.pdf pdf 1853.38 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
12. Zgłoszenie zamierzenia budowlanego.pdf pdf 123.17 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
13. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.pdf pdf 41.74 2022-06-29 12:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 48.83 2022-07-11 14:25:38 Public message
Odpowiedż nr 1 na zapytania wykonawców-sig.pdf pdf 255.01 2022-07-11 14:26:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 265.65 2022-07-14 12:17:14 Public message
14. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 273.41 2022-07-19 12:11:16 Public message
15. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 57 2022-07-19 12:17:35 Public message

Announcements

2022-07-19 12:17 Roman Gaza 15. Ogłoszenie o wyniku postępowania

15. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-07-19 12:11 Roman Gaza Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

14. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-07-14 12:17 Magda Wożniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-14 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 485 tys. zł brutto.
2022-07-11 14:26 Magda Wożniak Odpowiedź na pytania

Odpowiedż nr 1 na za [...].pdf

2022-07-11 14:25 Magda Wożniak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 522