Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PBPR(G).272.005.2022/JPt.281 Wykonanie opracowania pn. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa.  

Deadlines:
Published : 13-06-2022 17:33:00
Placing offers : 19-07-2022 10:00:00
Offers opening : 19-07-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS112-315886.pdf pdf 84.45 2022-06-13 17:33:00 Proceeding
SWZ Via Maris.pdf pdf 567.94 2022-06-13 17:33:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ -OPZ_Via Maris.pdf pdf 1990.87 2022-06-13 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2,3, 4, 5,6,7,8, 9,11,12,13do SWZ Via Maris.pdf pdf 528.88 2022-06-13 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ- JEDZ.xml xml 90.69 2022-06-13 17:33:00 Proceeding
Załacznik nr 5 do SWZ - Umowa SK Via Maris.pdf pdf 817.96 2022-06-13 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy.pdf pdf 300.71 2022-06-13 17:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2,3, 4, 5,6,7,8, 9,11,12,13do SWZ Via Maris - wersje edytowalne.docx docx 451.01 2022-06-13 17:33:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia I.pdf pdf 132.47 2022-06-17 10:55:55 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 1.docx docx 412.37 2022-06-22 10:07:50 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 1 - poprawna wersja.docx docx 412.73 2022-06-22 20:34:15 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 2 Via Maris.pdf pdf 352.81 2022-06-27 10:02:26 Public message
Zmiana ogłoszenia II.pdf pdf 125.02 2022-06-27 10:02:26 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 3 wraz ze zmianą SWZ.pdf pdf 352.17 2022-06-28 19:42:19 Public message
Zmiana ogłoszenia II.pdf pdf 65.99 2022-07-04 16:47:49 Public message
Zmiana SWZ w zakresie terminów.pdf pdf 267.45 2022-07-04 16:47:49 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ IV.pdf pdf 368.08 2022-07-04 16:49:31 Public message

Announcements

2022-07-04 17:36 Marzena Bielinska Zamawiający informuje, że w dniu 04.07.2022 r. zamieścił zmianę ogłoszenia III, omyłkowo zmiana ogłoszenia została opisana jako II.
2022-07-04 16:49 Marzena Bielinska Pytania i odpowiedzi do SWZ IV

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-07-04 16:47 Marzena Bielinska Zmiana ogłoszenia II
Zmiana SWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zmiana ogłoszenia II [...].pdf

Zmiana SWZ w zakresi [...].pdf

2022-06-28 19:42 Marzena Bielinska Pytania i odpowiedzi do SWZ 3 wraz ze zmianą SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-06-27 10:02 Marzena Bielinska Zmiana ogłoszenia II;
Pytania i odpowiedzi do SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Zmiana ogłoszenia II [...].pdf

2022-06-22 20:34 Marzena Bielinska Pytania i odpowiedzi do SWZ 1 - poprawna wersja pisma

(W Pytaniach i odpowiedziach do SWZ 1 opublikowanych w dniu 2022-06-22 r. o godz. 10:07:50 wystąpił błąd.
Zamawiający zamieszcza poprawną wersję pisma.)

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2022-06-22 10:07 Marzena Bielinska Pytania i odpowiedzi do SWZ -1

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2022-06-17 10:55 Marzena Bielinska Zmiana ogłoszenia I

Zmiana ogłoszenia I. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 700