Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/12/2022 Sprzedaż i dostarczenie specjalistycznych mieszanin związków chemicznych i ich roztworów (odczynniki) – postępowanie 1

Deadlines:
Published : 10-06-2022 13:34:00
Placing offers : 06-07-2022 10:00:00
Offers opening : 06-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Zamawiający prosi o składanie ofert na formularzach ofertowych znajdujących się w folderze "Formularze cenowe - załącznik nr 2 do SWZ zmodyfikowane w związku z umową".

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 233.86 2022-06-10 13:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 723 2022-06-10 13:34:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 3424.41 2022-06-10 13:34:00 Proceeding
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz IV - formularz cenowy.xlsx xlsx 161.69 2022-06-22 16:25:24 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz IX - formularz cenowy.xlsx xlsx 161.44 2022-06-22 16:25:24 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz V - formularz cenowy.xlsx xlsx 161.12 2022-06-22 16:25:24 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz VI - formularz cenowy.xlsx xlsx 159.94 2022-06-22 16:25:24 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz VII - formularz cenowy.xlsx xlsx 162.06 2022-06-22 16:25:24 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz XI - formularz cenowy.xlsx xlsx 160.17 2022-06-22 16:25:24 Public message
ZAKTUALIZOWANY Załącznik nr 2 do SWZ cz XII - formularz cenowy.xlsx xlsx 161.27 2022-06-22 16:25:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.39 2022-06-27 12:55:07 Public message
SWZ 27.06.docx docx 399.12 2022-06-27 12:55:07 Public message
Zmiana treści SWZ 27.06.pdf pdf 377.87 2022-06-27 12:55:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 55.66 2022-06-28 16:30:02 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 28.06.pdf pdf 422.9 2022-06-28 16:30:02 Public message
Zał 1 do SWZ - formularz oferty 28.06.docx docx 353.23 2022-06-28 16:30:02 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy 28.06.docx docx 374.26 2022-06-28 16:30:02 Public message
SWZ 28.06.docx docx 398.33 2022-06-28 16:30:02 Public message
Formularze cenowe - załącznik nr 2 do SWZ zmodyfikowane w związku z umową.zip zip 1405 2022-06-28 16:30:02 Public message
Wyjaśnienia do treści SWZ 01.07.pdf pdf 383.89 2022-07-01 15:10:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert - IMOL-ZP-12-2022.pdf pdf 432.9 2022-07-06 14:46:47 Public message
Informacja o wyborze najkorzestniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty.pdf pdf 654.76 2022-08-24 21:37:54 Public message
IMOL ZP 12 2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 244.18 2022-12-09 13:27:11 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 231.53 2022-07-06 10:00:00 Public message

Announcements

2022-12-09 13:27 Dział Zakupów W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania

IMOL ZP 12 2022 Ogło [...].pdf

2022-08-24 21:37 Dział Zakupów Szanowni Państwo,

Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-06 14:46 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-06 10:00 Buyer message Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuję kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-01 15:10 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający udostępnia wyjaśnienia do SWZ.

Wyjaśnienia do treśc [...].pdf

2022-07-01 10:59 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
w przypadku problemów z otwarciem formularzy cenowych w folderze w formacie ".zip" należy skopiować formularz z folderu i przenieść na pulpit. W takiej formie, nie będzie problemu z otwarciem plików.
Jednocześnie zalecane jest otwieranie folderu w formacie ".zip" przy pomocy oprogramowania "WinRAR".
2022-06-28 16:30 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający udostępnia wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Zał 1 do SWZ - formu [...].docx

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

SWZ 28.06.docx

Formularze cenowe - [...].zip

2022-06-27 12:55 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ 27.06.docx

Zmiana treści SWZ 27 [...].pdf

2022-06-22 16:25 Dział Zakupów Szanowni Państwo,
Zamawiający informuję, że w poszczególnych kolumnach w formularzach cenowych były błędne formuły. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza prawidłowe formularze cenowe z poprawnymi formułami (załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia - dla części: IV, V, VI, IX, XI, XII).

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

ZAKTUALIZOWANY Załąc [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1145