Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FA-4221-1/2020/2022/1. ORGANIZACJA WYCIECZKI - ZIELONEJ SZKOŁY DLA DZIECI W ZAWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU PN. „POZA HORYZONT” PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, DZIAŁANIE 9.2, PODDZIAŁANIE 9.2.1.

Andrzej Przybyłowicz
Miasto Gorlice Department: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
Deadlines:
Published : 23-05-2022 17:36:00
Placing offers : 31-05-2022 10:00:00
Offers opening : 31-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - zielona szkoła.pdf pdf 163.64 2022-05-23 17:36:00 Proceeding
SWZ - zielona szkoła.pdf pdf 10595.69 2022-05-23 17:36:00 Proceeding
SWZ - zielona szkoła.docx docx 126.02 2022-05-23 17:36:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - wzór umowy - zielona szkoła.docx docx 98.95 2022-05-23 17:36:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty - zielona szkoła.docx docx 26.94 2022-05-23 17:36:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zielona szkoła.docx docx 23.93 2022-05-23 17:36:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - zielona szkoła.docx docx 22.23 2022-05-23 17:36:00 Proceeding
zał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - zielona szkoła.docx docx 20.42 2022-05-23 17:36:00 Proceeding
Poprawienie omyłki pisarskiej w treści SWZ.pdf pdf 309.09 2022-05-25 09:49:34 Public message
Poprawienie omyłki pisarskiej w treści SWZ.docx docx 55.72 2022-05-25 09:49:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 415.87 2022-06-01 18:57:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 57.56 2022-06-01 18:57:55 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 548.42 2022-06-06 19:48:11 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 63.62 2022-06-06 19:48:11 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 784.26 2022-06-10 11:56:12 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 65.24 2022-06-10 11:56:12 Public message

Announcements

2022-06-10 11:56 Andrzej Przybyłowicz Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponowny [...].pdf

Informacja o ponowny [...].docx

2022-06-06 19:48 Andrzej Przybyłowicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2022-06-01 18:57 Andrzej Przybyłowicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-05-31 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 31 500,00 zł
2022-05-25 09:49 Andrzej Przybyłowicz Poprawienie omyłki pisarskiej w treści SWZ

Poprawienie omyłki p [...].pdf

Poprawienie omyłki p [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449