Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.3.11.2022 Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku magazynowego Fabryki Sztuk w Tczewie

Karolina Uszyńska
Gmina Miejska Tczew
Deadlines:
Published : 10-05-2022 14:25:00
Placing offers : 23-05-2022 09:00:00
Offers opening : 23-05-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.3 2022-05-10 14:25:00 Proceeding
2. SWZ- Fabryka Sztuk.docx docx 498.03 2022-05-10 14:25:00 Proceeding
3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ.zip zip 13108.1 2022-05-10 14:25:00 Proceeding
4. Zmiana treści SWZ.docx docx 168.77 2022-05-17 14:23:06 Public message
4a. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.docx docx 19.92 2022-05-17 14:23:53 Public message
4b. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 15.96 2022-05-17 14:23:53 Public message
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.15 2022-05-17 19:51:39 Public message
6. Informacja z otwarcia ofert.docx docx 166.93 2022-05-23 13:31:21 Public message
7. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.docx docx 166.37 2022-05-27 11:00:53 Public message
7. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.docx.XAdES XAdES 5.55 2022-05-27 11:00:53 Public message

Announcements

2022-05-27 11:00 Karolina Uszyńska 7. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

7. Ogłoszenie o unie [...].docx

7. Ogłoszenie o unie [...].XAdES

2022-05-23 13:31 Karolina Uszyńska 6. Informacja z otwarcia ofert

6. Informacja z otwa [...].docx

2022-05-23 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż na niniejsze zamówienie zabezpieczyła kwotę w wysokości 70.000,00 zł brutto.
2022-05-17 19:51 Karolina Uszyńska 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2022-05-17 14:23 Karolina Uszyńska 4a. Załączniki do pisma nr BZP.271.3.11.4

4a. Oświadczenie o n [...].docx

4b. Oświadczenie o a [...].docx

2022-05-17 14:23 Karolina Uszyńska 4. Zmiana treści SWZ

4. Zmiana treści SWZ [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 354