Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.1.4.2021.KK Wykonanie napawania regeneracyjnego szyn i krzyżownic

Deadlines:
Published : 10-05-2022 09:49:00
Placing offers : 08-06-2022 10:00:00
Offers opening : 08-06-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
GAiT napawanie - ogłoszenie na stronę.pdf pdf 130.21 2022-05-10 09:49:00 Proceeding
SWZ napawanie_na stronę.pdf pdf 375.6 2022-05-10 09:49:00 Proceeding
Zał. nr. 1.1_OPZ część 1_na stronę.pdf pdf 106.64 2022-05-10 09:49:00 Proceeding
Zał. nr. 1.2 _OPZ część 2_na stronę.pdf pdf 115.63 2022-05-10 09:49:00 Proceeding
Zał. nr. 2 Formularz ofertowy_na stronę.docx docx 34.8 2022-05-10 09:49:00 Proceeding
Zał. nr. 3 Oświadczenie podmiotu trzeciego_na stronę.docx docx 14.55 2022-05-10 09:49:00 Proceeding
zał. nr. 4.1. JEDZ_na stronę.doc doc 183.5 2022-05-10 09:49:00 Proceeding
zał. nr. 4.2., 4.3 oraz 4.4 do SWZ_na stronę.docx docx 20.96 2022-05-10 09:49:00 Proceeding
Zał. nr. 5.1. Umowa napawanie szyn - 1 część_na stronę.pdf pdf 198.05 2022-05-10 09:49:00 Proceeding
Zał. nr. 5.2. Umowa napawanie szyn - 2 część_ na stronę.pdf pdf 172.94 2022-05-10 09:49:00 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert_08062022.pdf pdf 71.3 2022-06-08 11:15:32 Public message
informacja_o_kwocie.pdf pdf 59.32 2022-06-08 10:00:00 Public message

Announcements

2022-06-08 11:15 Grupa Doradcza Sienna W załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-06-08 10:00 Buyer message W załączeniu informacja nt. kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja_o_kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 640