Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.30.2022 Opracowanie dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 13-04-2022 11:06:00
Placing offers : 25-04-2022 09:00:00
Offers opening : 25-04-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 138.5 2022-04-13 11:06:00 Proceeding
SWZ.docx docx 675.09 2022-04-13 11:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1928.2 2022-04-13 11:06:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 8072.28 2022-04-13 11:06:00 Proceeding
wyjasnienie_SWZ..docx docx 246.38 2022-04-19 14:20:30 Public message
wyjaśnienie_SWZ.pdf pdf 129.98 2022-04-19 14:20:30 Public message
ogloszenie_o_zmianie-01.pdf pdf 50.48 2022-04-21 10:12:26 Public message
zal. 2- oswiadczenie-zmiana-21.04...docx docx 623.48 2022-04-21 10:12:26 Public message
zmiana_SWZ-21.04..pdf pdf 165.99 2022-04-21 10:12:26 Public message
zmiana_SWZ-21.04.docx docx 506.43 2022-04-21 10:12:26 Public message
informacja.docx docx 223.34 2022-04-26 09:13:24 Public message
informacja.pdf pdf 67.83 2022-04-26 09:13:24 Public message
unieważnienie.docx docx 621.22 2022-04-26 11:56:10 Public message
unieważnienie.pdf pdf 50.95 2022-04-26 11:56:10 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 64.5 2022-04-26 12:15:37 Public message

Announcements

2022-04-26 12:15 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-04-26 11:56 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie.docx

unieważnienie.pdf

2022-04-26 09:13 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-04-25 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 100.000,00 zł brutto
2022-04-21 10:12 Wioletta Rostankowska UWAGA. Zmiana treści SWZ, zmiana załącznika nr 2 - oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz ogłoszenia. Termin składania ofert przedłużony do dnia 25.04.2022 do godz. 9:00.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

zal. 2- oswiadczenie [...].docx

zmiana_SWZ-21.04..pd [...].pdf

zmiana_SWZ-21.04.doc [...].docx

2022-04-19 14:20 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ.

wyjasnienie_SWZ..doc [...].docx

wyjaśnienie_SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 608