Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/AM/351-26/2022 TP/U Ewaluacja i stworzenie Programu Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026

Deadlines:
Published : 01-04-2022 12:20:00
Placing offers : 11-04-2022 10:00:00
Offers opening : 11-04-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.89 2022-04-01 12:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 502.92 2022-04-01 12:20:00 Proceeding
Zał. nr 6 -oświadczenie o dysponowaniu zespołem badawczym.docx docx 30.04 2022-04-01 12:20:00 Proceeding
Zał. nr 7 - oświadczenie wykonawcy, wykaz wykonanych prac.docx docx 29.53 2022-04-01 12:20:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - OPZ.pdf pdf 124.24 2022-04-01 12:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - UMOWA.pdf pdf 280.55 2022-04-01 12:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 37.96 2022-04-01 12:20:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 29.13 2022-04-01 12:20:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług.docx docx 21.81 2022-04-01 12:20:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 99 2022-04-01 12:20:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 160.67 2022-04-11 10:02:26 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 173.23 2022-04-11 12:32:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 208.58 2022-04-15 11:08:12 Public message

Announcements

2022-04-15 11:08 Andrzej Misiejko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-11 12:32 Andrzej Misiejko Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-11 10:02 Andrzej Misiejko Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 562