Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00090025/01 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego: a) zestawu przystawek do podłączenia do wektorowego analizatora sieci, przeznaczonego do pomiarów przenikalności dielektrycznej i magnetycznej materiałów wraz z oprogramowaniem w zakresie części I zamówienia, b) młyna planetarno-kulowego w zakresie części II zamówienia. Nr postępowania 10/Z-16/PIiZ2022/PN/2022/D

Deadlines:
Published : 17-03-2022 15:43:00
Placing offers : 28-03-2022 10:00:00
Offers opening : 28-03-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_BZP 00090025_01.pdf pdf 150.24 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8342.7 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 41.93 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 368.48 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.docx docx 51 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 494.02 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 25.96 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 340.09 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 24.58 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 324.3 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 25.84 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 336.17 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.58 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 315.84 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 26.82 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 335.44 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 300.75 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 410.84 2022-03-17 15:43:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 28.03.2022 r..pdf pdf 113.63 2022-03-28 13:03:19 Public message
Informacja 04.04.2022.pdf pdf 273.2 2022-04-04 15:02:47 Public message

Announcements

2022-04-04 15:02 Anna Łęgowik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I zamówienia i unieważnieniu postępowania w zakresie części II zamówienia.

Informacja 04.04.202 [...].pdf

2022-03-28 13:03 Anna Łęgowik Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-28 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
a) w zakresie części I zamówienia kwotę gross 123 000 zł,
b) w zakresie części II zamówienia kwot gross 67 650 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 324