Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.7.2022 Rewitalizacja części miasta Czersk - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 09-02-2022 09:31:00
Placing offers : 08-03-2022 09:00:00
Offers opening : 08-03-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BOISKO_SP1_CZERSK_2020_PROJEKT.pdf pdf 5892.95 2022-02-09 09:31:00 Proceeding
BOISKO_SP1_CZERSK_2020_STWiOR.pdf pdf 2119.63 2022-02-09 09:31:00 Proceeding
BOISKO_SP1_CZERSK_2022_PRZEDMIAR ver. 2.pdf pdf 132.81 2022-02-09 09:31:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 156.64 2022-02-09 09:31:00 Proceeding
SWZ.docx docx 214.28 2022-02-09 09:31:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2160.37 2022-02-09 09:31:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 2021.49 2022-02-09 09:31:00 Proceeding
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 37.07 2022-02-25 13:54:41 Public message
wyjasnienie_zmiana_SWZ.docx docx 154.75 2022-02-25 13:54:41 Public message
wyjasnienie_zmiana_SWZ.pdf pdf 99.43 2022-02-25 13:54:41 Public message
ogłoszenie_o_zmianie_02.pdf pdf 37.06 2022-03-03 08:40:18 Public message
wyjasnienie_zmiana_SWZ_03.03.2022.docx docx 198.95 2022-03-03 08:40:18 Public message
wyjaśnienie_zmiana_SWZ-03.03.2022.pdf pdf 424.69 2022-03-03 08:40:18 Public message
informacja.docx docx 150.56 2022-03-09 07:26:12 Public message
informacja.pdf pdf 74.9 2022-03-09 07:26:12 Public message
wybór.oferty — platforma.docx docx 153.38 2022-03-22 11:40:55 Public message
wybór_oferty-platforma.pdf pdf 84.95 2022-03-22 11:40:55 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 74.02 2022-04-20 12:07:33 Public message
ogloszenie_o_wykonaniu_umowy.pdf pdf 61.3 2022-08-25 14:49:31 Public message

Announcements

2022-08-25 14:49 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wykonaniu umowy.

ogloszenie_o_wykonan [...].pdf

2022-04-20 12:07 Wioletta Rostankowska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-03-22 11:40 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór.oferty — platf [...].docx

wybór_oferty-platfor [...].pdf

2022-03-09 07:26 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o złożonych ofertach w postępowaniu.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-03-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 570.000 zł brutto
2022-03-03 08:40 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo_wyjaśnienie i zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. UWAGA. Zmiana terminu składania ofert do 8 marca 2022 do godz. 9:00

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

wyjasnienie_zmiana_S [...].docx

wyjaśnienie_zmiana_S [...].pdf

2022-02-25 13:54 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie i zmiana treści SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu. UWAGA. Zmiana terminu składania ofert do 4 marca 2022 do godz. 9:00.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

wyjasnienie_zmiana_S [...].docx

wyjasnienie_zmiana_S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1109