Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 36/U/21 ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY NA RZECZ POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI

Urszula Stepaniuk
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-11-2021 14:23:00
Placing offers : 16-11-2021 10:30:00
Offers opening : 16-11-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 256.15 2021-11-08 14:23:00 Proceeding
SWZ bez załączników.docx docx 105.01 2021-11-08 14:23:00 Proceeding
załączniki do SWZ.docx docx 227.58 2021-11-08 14:23:00 Proceeding
zmiana treści swz.pdf pdf 303.43 2021-11-10 14:46:52 Public message
zmodyfikowane formularze ofertowe.docx docx 175.35 2021-11-10 14:46:52 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 101.63 2021-11-16 13:48:24 Public message
Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 103.25 2021-11-22 14:08:43 Public message
Inf. o unieważnieniu postępowania.docx docx 26.15 2021-11-22 14:11:33 Public message

Announcements

2021-11-22 14:11 Urszula Stepaniuk Informacja o unieważnieniu postępowania (zadanie nr 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14)

Inf. o unieważnieniu [...].docx

2021-11-22 14:08 Urszula Stepaniuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zadanie nr 1, 4, 5, 6 i 15)

Inf. o wyborze najko [...].docx

2021-11-16 13:48 Urszula Stepaniuk Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2021-11-16 10:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1.117.837,29 zł brutto, w tym na poszczególne zadania częściowe:
Zadanie nr 1 – 447 105,09 zł brutto,
Zadanie nr 2 – 97 226,92 zł brutto,
Zadanie nr 3 – 149 272,78 zł brutto,
Zadanie nr 4 – 72 791,50 zł brutto,
Zadanie nr 5 – 23 812,36 zł brutto,
Zadanie nr 6 – 42 537,15 zł brutto,
Zadanie nr 7 – 24 001,44 zł brutto,
Zadanie nr 8 – 28 458,70 zł brutto,
Zadanie nr 9 – 33 930,25 zł brutto,
Zadanie nr 10 – 37 439,39 zł brutto,
Zadanie nr 11 – 24 239,08 zł brutto,
Zadanie nr 12 – 39 191,27 zł brutto,
Zadanie nr 13 – 44 604,03 zł brutto,
Zadanie nr 14 – 13 464,41 zł brutto,
Zadanie nr 15 – 39 762,92 zł brutto.
2021-11-10 14:46 Urszula Stepaniuk Zmiana treści SWZ - ZMIANA FORMULARZY OFERTOWYCH

zmiana treści swz.pd [...].pdf

zmodyfikowane formul [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 726