Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 38/2021 „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.”

Deadlines:
Published : 08-09-2021 09:51:00
Placing offers : 22-10-2021 11:45:00
Offers opening : 22-10-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 83.25 2021-09-08 09:51:00 Proceeding
ogłoszenie_ubezpieczenia.pdf pdf 130.32 2021-09-08 09:51:00 Proceeding
ubezpieczenia.zip zip 526.18 2021-09-08 09:51:00 Proceeding
Modyfikacja nr 1.docx docx 17.4 2021-10-11 12:45:00 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 1.docx docx 95.6 2021-10-11 12:45:00 Public message
sprostowanie opubl.pdf pdf 66.87 2021-10-11 12:45:00 Public message
Załącznik G - zestawienie_szkodowości_zaktualizowany.xlsx xlsx 22.02 2021-10-11 12:45:00 Public message
Załącznik H - wykaz istotniejszych maszyn i urządzeń.docx docx 21.58 2021-10-11 12:45:00 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 15.05 2021-10-25 12:53:47 Public message
inf. o wyborze.docx docx 15.57 2021-12-03 13:09:11 Public message

Announcements

2021-12-03 13:09 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf. o wyborze.docx

2021-10-25 12:53 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].docx

2021-10-22 11:45 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 3 635 500,00 zł
2021-10-11 12:45 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi oraz modyfikację SWZ.

Modyfikacja nr 1.doc [...].docx

Pytania i odpowiedzi [...].docx

sprostowanie opubl.p [...].pdf

Załącznik G - zestaw [...].xlsx

Załącznik H - wykaz [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1202