Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-ZP/PG/351-23/2021 TP/U „Organizacja dwóch konferencji w podregionach (ostrołęcki i płocki)”

Deadlines:
Published : 11-08-2021 15:25:00
Placing offers : 19-08-2021 10:00:00
Offers opening : 19-08-2021 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - 351-23-2021.pdf pdf 1047.28 2021-08-11 15:25:00 Proceeding
załącznik 1 do SWZ - OPZ 351-23-2021.pdf pdf 735.88 2021-08-11 15:25:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy 351-23-2021.pdf pdf 836.02 2021-08-11 15:25:00 Proceeding
08d95cbb-0804-de2c-f833-a20001acfce4.pdf pdf 107.68 2021-08-12 08:30:16 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy 351-23-2021.docx docx 39.44 2021-08-11 15:25:00 Criterion
załącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.DOCX DOCX 28.95 2021-08-11 15:25:00 Criterion
załącznik nr 5 do SWZ - wykaz usług 351-23-2021.docx docx 21.76 2021-08-11 15:25:00 Criterion
Załącznik nr 6 do SWZ - Dodatkowe doświadczenie 351-23-2021.docx docx 20.03 2021-08-11 15:25:00 Criterion
załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej 351-23-2021.docx docx 36.91 2021-08-11 15:25:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-23-2021.pdf pdf 506.74 2021-08-19 10:16:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert 351-23-2021 (1).pdf pdf 525.48 2021-08-19 12:57:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-23-2021 (1).pdf pdf 552.77 2021-08-30 14:05:21 Public message

Announcements

2021-08-30 14:05 Paweł Ginel W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający w załączeniu przesyła stosowne pismo.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-19 12:57 Paweł Ginel W związku z dokonaniem otwarcia ofert Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-19 10:16 Paweł Ginel W związku z upływem terminu na składanie ofert Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy Attachment required

załącznik nr 3 do SW [...].docx

(0)
2 Oświadczenie Wykonawczy - załącznik nr 4 do SWZ Attachment required

załącznik nr 4 do SW [...].DOCX

(0)
3 Wykaz usług - załącznik nr 5 do SWZ Attachment required

załącznik nr 5 do SW [...].docx

(0)
4 Dodatkowe doświadczenie - załącznik nr 6 do SWZ - składany dla uzyskania dodatkowych punktów

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

(0)
5 oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ - składany na wezwanie Zamawiającego

załącznik nr 7 do SW [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 856