Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZUK.271.3.9.2021 Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej – poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu

Zakład Usług Komunalnych
Gmina Miejska Tczew Department: Zakład Usług Komunalnych
Deadlines:
Published : 04-08-2021 13:37:00
Placing offers : 23-08-2021 09:00:00
Offers opening : 23-08-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.82 2021-08-04 13:37:00 Proceeding
2. SWZ.docx docx 269.33 2021-08-04 13:37:00 Proceeding
3. Opis przedmiotu zamówienia PFU - załącznik nr 9 do SWZ.docx docx 2103.63 2021-08-04 13:37:00 Proceeding
4. Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia.pdf pdf 42.97 2021-08-13 10:36:29 Public message
5. Zmiana treści SWZ.docx docx 172.07 2021-08-13 10:37:10 Public message
6. Pytania do SWZ wraz z odpowiedziami.doc doc 163.5 2021-08-17 11:24:32 Public message
7. Informacja z otwarcia ofert.docx docx 169.18 2021-08-23 13:03:47 Public message
8. Wynik postępowania.docx docx 169.95 2021-09-03 13:29:29 Public message
9. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.87 2021-11-29 13:23:58 Public message

Announcements

2021-11-29 13:23 Zakład Usług Komunalnych 1

9. Ogłoszenie o wyni [...].pdf

2021-09-03 13:29 Zakład Usług Komunalnych Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Wynik postępowani [...].docx

2021-08-23 13:03 Zakład Usług Komunalnych Informacja z otwarcia ofert

7. Informacja z otwa [...].docx

2021-08-23 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 360.000,00 zł na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
2021-08-23 08:45 Zakład Usług Komunalnych Zamawiający zamierza przeznaczyć 360 000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
2021-08-17 11:24 Zakład Usług Komunalnych Pytania do SWZ wraz z odpowiedziami.

6. Pytania do SWZ wr [...].doc

2021-08-17 09:50 Zakład Usług Komunalnych The message was withdrawn by the Buyer.
2021-08-13 10:37 Zakład Usług Komunalnych Zmiana treści SWZ

5. Zmiana treści SWZ [...].docx

2021-08-13 10:36 Zakład Usług Komunalnych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Ogłoszenie o zami [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 575