Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00009/2021 Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Deadlines:
Published : 30-07-2021 17:43:00
Placing offers : 27-08-2021 11:00:00
Offers opening : 27-08-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu2021-OJS146-385522-pl.pdf pdf 178.09 2021-07-30 17:43:00 Proceeding
SWZ na dostawę paliwa gazowego.pdf pdf 450 2021-07-30 17:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - OPZ.xls xls 73 2021-07-30 17:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 32.52 2021-07-30 17:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy_2021.xls xls 155 2021-07-30 17:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy_30.07..docx docx 86.8 2021-07-30 17:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc doc 182 2021-07-30 17:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5, 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego, oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 28.25 2021-07-30 17:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w Jednolity Europejski Dokument Zamowienia _JEDZ.docx docx 22.77 2021-07-30 17:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Informacja o przynależosci do grupy kapitałowej.docx docx 17.65 2021-07-30 17:43:00 Proceeding
Wyjaśnienia na pytania do SWZ.BES.pdf pdf 705.9 2021-08-19 15:49:37 Public message
Załącznik nr 1 - OPZ.xls xls 73 2021-08-19 15:49:37 Public message
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy_2021.xls xls 155 2021-08-19 15:49:37 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 87.5 2021-08-19 15:49:37 Public message
Wyjaśnienia na pytania do SWZ_26.08-podp..pdf pdf 564.55 2021-08-26 14:55:02 Public message
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.pdf pdf 0 2021-08-27 10:32:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 738.87 2021-08-27 14:06:26 Public message
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.docx docx 46.45 2021-08-27 15:41:12 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty-GAZ.pdf pdf 393.09 2021-09-27 21:49:30 Public message
PRZ-9-2021.pdf pdf 174.5 2021-12-07 16:37:57 Public message

Announcements

2021-12-07 16:37 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo, w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

PRZ-9-2021.pdf

2021-09-27 21:49 Anna Dorna Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem,
Anna Dorna

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-08-27 15:41 Anna Dorna Szanowni Państwo,
dla osób, które nie mogę otworzyć informacji o cenie przeznaczonej na realizację zamówienia, zamieszczonej przed otwarciem ofert w formacie PDF - przesyłam informację w pliku DOC.
Pozdrawiam,
Anna Dorna

INFORMACJA O KWOCIE [...].docx

2021-08-27 14:06 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Z poważaniem, Agnieszka Kamper

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-27 10:32 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo

w załączeniu informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.


z poważaniem

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

2021-08-26 14:55 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam wyjaśnienia do przedmiotowego postępowania. Z poważaniem, Agnieszka Kamper

Wyjaśnienia na pytan [...].pdf

2021-08-19 15:49 Agnieszka Kamper Szanowny Państwo,
w załączeniu przesyłam wyjaśnienia zamawiającego do postępowania PRZ/00009/2021 wraz z załącznikami po zmianach. Z poważaniem, Agnieszka Kamper

Wyjaśnienia na pytan [...].pdf

Załącznik nr 1 - OPZ [...].xls

Załącznik nr 2a - Fo [...].xls

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1392