Proceeding: 173/2021/TR Remont mieszkań z przeznaczeniem dla repatriantów w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. Część nr 1 . Remont lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem dla repatriantów przy ul. Mastalerza 19/2 w Gliwicach. Część nr 2. Remont lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem dla repatriantów przy ul. Strzelców Bytomskich 19/8 w Gliwicach.

Deadlines:
Published : 16-07-2021 10:47:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.17 2021-07-16 10:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 859.72 2021-07-16 10:47:00 Proceeding
Cz_1_dok_techniczna_Mastalerza_19_m_2.zip zip 1068.36 2021-07-16 10:47:00 Proceeding
Cz_2_dok_techniczna_Strzelcow_Bytomskich_19_m_8.zip zip 1008.76 2021-07-16 10:47:00 Proceeding
zalacznik_nr_3_do_SWZ_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 394.38 2021-07-16 10:47:00 Proceeding
zalacznik_nr_2a_do_SWZ_Formularz_oferty_czesc_1.docx docx 32.7 2021-07-16 10:47:00 Proceeding
zalacznik_nr_2b_do_SWZ_Formularz_oferty_czesc_2.docx docx 33.12 2021-07-16 10:47:00 Proceeding
zalacznik_nr_3_do_SWZ_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 394.38 2021-07-16 10:47:00 Proceeding
zalacznik_nr_4_do_SWZ_Oswiadczenie_z_art_125_ust_1.docx docx 58.51 2021-07-16 10:47:00 Proceeding
zalacznik_nr_5_do_SWZ_Oswiadczenie_dot_grupy_kapitalowej.docx docx 56.53 2021-07-16 10:47:00 Proceeding
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU - UNIEWAŻNIENIE - Mieszkania dla repatriantów.pdf pdf 451.44 2021-08-03 11:40:23 Public message
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia.pdf pdf 318.2 2021-08-03 09:00:00 Public message

Announcements

2021-08-03 11:40 Małgorzata Zdanowicz ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYNI [...].pdf

2021-08-03 09:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

informacja_o_maksyma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 266