Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.270.3.2021 Roboty budowlane w budynku biurowym oraz pozostałych obiektach na terenie posesji RDLP w Gdańsku w 2021 r.

Deadlines:
Published : 08-07-2021 14:23:00
Placing offers : 23-07-2021 10:00:00
Offers opening : 23-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.33 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
SWZ-roboty budowlane 2021r.pdf pdf 438.01 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 1.0. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania ogólne.pdf pdf 108.25 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 1.1. Przedmiar budynek.pdf pdf 1060.46 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 1.2. Przedmiar Przęsła + oświetlenie.pdf pdf 723.25 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 1.3. Projekt Zabudowa + Oświetlenie.pdf pdf 1462.16 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 1.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf pdf 341.95 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 1.5. Opis sztukaterie.pdf pdf 727.77 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 1.6. Wymagania materiałowe.pdf pdf 227.99 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 1.7. Decyzja - zgoda na wykonanie zabudowy z konstrukcji stalowej.pdf pdf 5574.02 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 1.8. Rysynek Remont.pdf pdf 1958.45 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 2 Wzór formularza oferty.pdf pdf 205.12 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 223.57 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf pdf 166.08 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 5 Grupa kapitałowa.pdf pdf 140.16 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 6 Wykaz osób.pdf pdf 123.98 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 7 Zobowiązanie podmiotów trzecich.pdf pdf 336.24 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 8 Projekt umowy.pdf pdf 1379.22 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 9a Kosztorys Nakładczy POKOJE remonty2021.pdf pdf 101.16 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
zał. nr 9b Kosztorys Nakładczy Przęsła + oświetlenie.pdf pdf 38.3 2021-07-08 14:23:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 237.52 2021-07-23 13:44:51 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - int.pdf pdf 166.19 2021-08-13 13:40:14 Public message

Announcements

2021-08-13 13:40 Anna Dyczewska Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-23 13:44 Anna Dyczewska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-23 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 246 352,68 zł BRUTTO

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 717