Proceeding: 2021/S 113-296346 Dostawa odczynników chemicznych z podziałem na 30 części – na podstawie umowy ramowej (Nr sprawy PO.271.2.2021)

Deadlines:
Published : 14-06-2021 09:48:00
Placing offers : 15-07-2021 11:00:00
Offers opening : 15-07-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 555.84 2021-06-14 09:48:00 Proceeding
Zał. nr 5 oświadczenie dot. przyn. do gr kap..docx docx 167.22 2021-06-14 09:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 507.67 2021-06-14 09:48:00 Proceeding
zal nr 1 Formularz oferty.doc doc 690.5 2021-06-14 09:48:00 Proceeding
zał. nr 3 Wzór_umowy.pdf pdf 535.07 2021-06-14 09:48:00 Proceeding
Zał. nr 2 Formularz wyceny.xlsx xlsx 269.42 2021-06-14 09:48:00 Proceeding
Zał. nr 4 JEDZ.zip zip 82.61 2021-06-14 09:48:00 Proceeding
Zał. nr 6 oświadczenie o aktualności.docx docx 166.82 2021-06-14 09:48:00 Proceeding
Zał. nr 7 Zobow._pod._trzeciego.docx docx 171.8 2021-06-14 09:48:00 Proceeding
Zał. nr 8 RODO_klauzula informacyjna.docx docx 26.61 2021-06-14 09:48:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1732.98 2021-06-14 09:48:00 Proceeding
pismo 1872 2021 W odpowiedzi na pytania.pdf pdf 68.21 2021-06-16 12:40:11 Public message
pismo 1994 2021 W odpowiedzi na pytania.pdf pdf 260.05 2021-06-24 10:08:17 Public message
pismo 2127 2021 W odpowiedzi na pytania.pdf pdf 610.19 2021-07-07 09:30:13 Public message
zał. nr 3 Wzór umowy - po zmianie.docx docx 879.51 2021-07-07 09:30:13 Public message
pismo 2226 2021 W Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 228.46 2021-07-15 13:35:29 Public message
załącznik do Protokołu z otwarcia ofert.pdf pdf 45.96 2021-07-15 13:35:29 Public message
pismo 2244 2021 W unieważnienie.pdf pdf 331.61 2021-07-16 12:16:17 Public message

Announcements

2021-07-16 12:16 Marzena Krzymińska Unieważnienie części nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28 i 30

pismo 2244 2021 W un [...].pdf

2021-07-15 13:35 Marzena Krzymińska Informacja z otwarcia ofert.

pismo 2226 2021 W Pr [...].pdf

załącznik do Protoko [...].pdf

2021-07-15 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
część 1 - 55 385,19 zł brutto
część 2 - 97 175,23 zł brutto
część 3 - 51 490,54 zł brutto
część 4 - 1 276 432,52 zł brutto
część 5 - 68 254,93 zł brutto
część 6 - 1 030 772,48 zł brutto
część 7 - 35 341,42 zł brutto
część 8 - 124 999,26 zł brutto
część 9 - 48 463,01 zł brutto
część 10 - 258 638,25 zł brutto
część 11 - 42 364,90 zł brutto
część 12 - 6 549,75 zł brutto
część 13 - 15 942,43 zł brutto
część 14 - 41 202,41 zł brutto
część 15 - 7 875,67 zł brutto
część 16 - 4 305,00 zł brutto
część 17 - 7 985,11 zł brutto
część 18 - 15 632,49 zł brutto
część 19 - 50 584,21 zł brutto
część 20 - 13 037,18 zł brutto
część 21 - 12 945,49 zł brutto
część 22 - 31 158,76 zł brutto
część 23 - 5 113,43 zł brutto
część 24 - 349,66 zł brutto
część 25 - 1 239,60 zł brutto
część 26 - 2 338,25 zł brutto
część 27 - 144 013,56 zł brutto
część 28 - 897 938,23 zł brutto
część 29 - 1 315,58 zł brutto
część 30 - 24 723,00 zł brutto
2021-07-07 09:30 Marzena Krzymińska Odpowiedzi na pytania.

pismo 2127 2021 W od [...].pdf

zał. nr 3 Wzór umowy [...].docx

2021-06-24 10:08 Marzena Krzymińska Odpowiedzi na pytania.

pismo 1994 2021 W od [...].pdf

2021-06-16 12:40 Marzena Krzymińska Odpowiedzi na pytania.

pismo 1872 2021 W od [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 668