Proceeding: 84/2021 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – czapki, koszulobluzy, kurtki, kombinezony, swetry

Deadlines:
Published : 21-05-2021 13:04:00
Placing offers : 22-07-2021 08:00:00
Offers opening : 22-07-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS098-254245-pl.pdf pdf 227.25 2021-05-21 13:04:00 Proceeding
SWZ.docx docx 70.3 2021-05-21 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - OFERTA.docx docx 25.8 2021-05-21 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.docx docx 16.22 2021-05-21 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 270.5 2021-05-21 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - KJ_16_3RBlog_2021 WS.pdf pdf 2285.36 2021-05-21 13:04:00 Proceeding
WTU110 Czapka zimowa WS 12.20.pdf pdf 851.7 2021-05-21 13:04:00 Proceeding
WTU115 Koszulobluza pod kamizelkę ochronną WS 12.20.pdf pdf 622.63 2021-05-21 13:04:00 Proceeding
WTU84 Kurtka ćwiczebna WS.pdf pdf 869.38 2021-05-21 13:04:00 Proceeding
WTU103 Kurtka puchowa WS.pdf pdf 2057.34 2021-05-21 13:04:00 Proceeding
WTU118 Kombinezon ćwiczebny letni WS w kamuflażu 12.20.pdf pdf 1523.71 2021-05-21 13:04:00 Proceeding
WTU99 Sweter WS.pdf pdf 3302.88 2021-05-21 13:04:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ 14.06.2021.pdf pdf 241.46 2021-06-14 10:40:30 Public message
Informacja sprawa nr 84-2021.pdf pdf 962.8 2021-06-11 12:53:48 Public message
Załącznik nr 1 - OFERTA.docx docx 26.36 2021-06-11 12:53:48 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf pdf 2912.84 2021-06-11 12:53:48 Public message
Odpowiedzi 15.06.2021.pdf pdf 448.73 2021-06-15 11:40:36 Public message
Informacja sprawa 84-2021.pdf pdf 469.01 2021-06-18 10:53:30 Public message
2021-OJS117-306040-pl.pdf pdf 70.97 2021-06-18 10:53:30 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 18.06.2021 r..pdf pdf 1392.16 2021-06-18 13:42:54 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 470.26 2021-06-28 09:17:24 Public message
notice.pdf pdf 74.25 2021-06-28 09:17:24 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dn.24.06.2021.pdf pdf 3434.79 2021-06-24 11:50:29 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 25.06.2021 r..pdf pdf 1145.1 2021-06-25 12:34:23 Public message
2021-OJS124-328418-pl.pdf pdf 70.67 2021-06-30 11:50:56 Public message
Odpowiedź 02.07.2021.pdf pdf 208.26 2021-07-02 13:58:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 600.15 2021-07-22 14:07:36 Public message
Unieważnienie 1 i 3.pdf pdf 490.57 2021-08-02 13:42:48 Public message
Informacja o wyborze zad 6.pdf pdf 552.01 2021-08-19 12:27:16 Public message
Informacja - wybór zad. nr 2, 4, 5 platforma.docx docx 19.67 2021-08-31 13:35:48 Public message
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 12.57 2021-07-22 08:00:00 Public message

Announcements

2021-08-31 13:35 Magdalena Ptak Zamawiający – 3 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2, nr 4 oraz nr 5.

Informacja - wybór z [...].docx

2021-08-19 12:27 Ewa Parfieniuk Zamawiający – 3 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp,
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 6 – swetry WS.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-02 13:42 Ewa Parfieniuk 3 Regionalna Baza Logistyczna, zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – czapki, koszulobluzy, kurtki, kombinezony, swetry, działając na podstawie art. 260 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia informacje
o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 – czapka zimowa WS i zadania nr 3 – kurtka ćwiczebna z ocieplaczem.

Unieważnienie 1 i 3. [...].pdf

2021-07-22 14:07 Ewa Parfieniuk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-22 08:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kwota jaką zamawiają [...].docx

2021-07-02 13:58 Ewa Parfieniuk Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść wniosku wraz z wyjaśnieniem.

Odpowiedź 02.07.2021 [...].pdf

2021-06-30 11:50 Ewa Parfieniuk W załączeniu Ogłoszenie zmian opublikowane w DZUUE w dniu 30.06.2021 r. pod numerem 2021/S 124-328418

2021-OJS124-328418-p [...].pdf

2021-06-28 09:17 Ewa Parfieniuk Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r, poz. 2019 z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz Ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert: 22.07.2021 r. Informacja w załączeniu wraz ogłoszeniem zmian.

Zmiana SWZ.pdf

notice.pdf

2021-06-25 12:34 Ewa Parfieniuk Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-06-24 11:50 Ewa Parfieniuk Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-06-18 13:42 Ewa Parfieniuk Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-06-18 10:53 Ewa Parfieniuk Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r, poz. 2019 z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Informacja w załączeniu wraz ogłoszeniem zmian.

Informacja sprawa 84 [...].pdf

2021-OJS117-306040-p [...].pdf

2021-06-15 11:40 Ewa Parfieniuk Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedzi 15.06.202 [...].pdf

2021-06-14 10:40 Ewa Parfieniuk Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-06-11 12:53 Ewa Parfieniuk Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r, poz. 2019 z późn. zm.) dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Informacja w załączeniu.

Informacja sprawa nr [...].pdf

Załącznik nr 1 - OFE [...].docx

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2094