Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/PN/2021 DOSTAWA ARTYKUŁÓW ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO

Deadlines:
Published : 17-05-2021 11:02:00
Placing offers : 17-06-2021 11:00:00
Offers opening : 17-06-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 01-PN-2021 Z ZAŁĄCZNIKAMI.pdf pdf 1745.21 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ. Formularz Ofertowy (wzór).docx docx 56.62 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. ESPD-JEDZ W FORMACIE PDF.pdf pdf 73.95 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. ESPD-JEDZ W FORMACIE XML.xml xml 94.07 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. ESPD-JEDZ.docx docx 38.87 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).xls xls 441 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ. Projekt umowy.doc doc 236 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01-PN-2021.pdf pdf 892.43 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 01-PN-2021 BEZ ZAŁĄCZNIKÓW.docx docx 149.82 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 01-PN-2021 Z ZAŁĄCZNIKAMI.docx docx 501.45 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, składane zgodnie z art. 118 pzp (wzór).docx docx 43.11 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (wzór).docx docx 41.69 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej (wzór).docx docx 43.14 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór).docx docx 42.66 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie zaoferowanego przedmiotu zamówienia (wzór).docx docx 41.93 2021-05-17 11:02:00 Proceeding
Odpowiedzi do zapytań do postępowania 01-PN-2021.pdf pdf 882.76 2021-06-09 13:25:10 Public message
Odpowiedzi do zapytań do postępowania 01-PN-2021 aktualizacja.pdf pdf 287.38 2021-06-10 13:09:14 Public message
Odpowiedzi do zapytań do postępowania 01-PN-2021 wyjaśnienie do pytania 27.pdf pdf 203.15 2021-06-11 09:39:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert. 01-PN-2021.pdf pdf 341.09 2021-06-18 11:20:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert - OFERTY DODATKOWE PAK. 37.pdf pdf 207.86 2021-07-09 11:47:51 Public message
WYBÓR OFERT W POSTĘPOWANIU 01-PN-2021. ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE.pdf pdf 359.16 2021-07-22 13:28:01 Public message
UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE PAKIETU NR 62 - ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE.pdf pdf 269.35 2021-07-27 10:48:19 Public message
WYBÓR OFERT W POSTĘPOWANIU 01-PN-2021 - Pakiet nr 62. ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE.pdf pdf 271.06 2021-08-03 09:34:58 Public message
Kwota przeznaczona na realizację zadania z dnia 11-05-2021.pdf pdf 962.78 2021-06-17 11:00:00 Public message

Announcements

2021-08-03 09:34 Robert Dombrowski Zamawiający przekazuje informacje (w załączniku) w sprawie wyboru ofert w zakresie pakietu nr 62, w związku z ponowną oceną ofert w tym zakresie.

WYBÓR OFERT W POSTĘP [...].pdf

2021-08-03 09:33 Robert Dombrowski The message was withdrawn by the Buyer.
2021-07-27 10:48 Robert Dombrowski Niniejszym w załączniku przekazuje zawiadomienie ws. unieważnienia czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 62 i powtórzeniu tych czynności.

UNIEWAŻNIENIE WYBORU [...].pdf

2021-07-22 13:28 Robert Dombrowski Niniejszym Zamawiający przekazuje informacje dotyczącą wyboru ofert w postępowaniu (plik w załączeniu).

WYBÓR OFERT W POSTĘP [...].pdf

2021-07-09 11:47 Robert Dombrowski Zamawiający niniejszym przekazuje informacje z otwarcia ofert dodatkowych, którego termin upłynął w dniu 09-07-2021r., o godz. 11:15.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-18 11:20 Robert Dombrowski Niniejszym, Zamawiający przekazuje w poniższym pliku informację z otwarcia ofert do niniejszego postępowania.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-17 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia kwoty określone w załączniku o nazwie: "Kwota przeznaczona na realizację zadania z dnia 11-05-2021", załączonym do niniejszej wiadomości.

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2021-06-11 09:39 Robert Dombrowski Wyjaśnienie do odpowiedzi do pytanie 27 złożonego do niniejszego postępowania znajduje się w poniższym pliku pn.: "Odpowiedzi do zapytań do postępowania 01/PN/2021 wyjaśnienie do pytania 27"

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

2021-06-10 13:09 Robert Dombrowski Zaktualizowane odpowiedzi do zapytań złożonych do niniejszego postępowania (jedno pytanie) znajdują się w poniższym pliku pn.: "Odpowiedzi do zapytań do postępowania 01/PN/2021 aktualizacja"

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

2021-06-09 13:25 Robert Dombrowski Odpowiedzi do zapytań złożonych do niniejszego postępowania znajdują się w poniższym pliku pn.: "Odpowiedzi do zapytań do postępowania 01/PN/2021"

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

2021-05-21 15:09 Robert Dombrowski Zamawiający informuje, że odpowiedzi do zapytań Wykonawców zostaną ogłoszone w ustawowym terminie. Przewidujemy, że odpowiedzi na pytania wszystkich Wykonawców będą udzielone na stronie niniejszego postępowania pomiędzy 8 a 10 czerwca 2021r.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4144