Proceeding: PPZP.271.9.2021 „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ropczyce”

Paulina Czernia
Gmina Ropczyce
Deadlines:
Published : 12-05-2021 15:30:00
Placing offers : 02-06-2021 11:00:00
Offers opening : 02-06-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.8 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 25371.96 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 20.66 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Dokumentacja techniczna.zip zip 24807.5 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót.pdf pdf 151.91 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Minimalne parametry opraw i urzadzen oswietlenia.docx docx 25.76 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Minimalne wymagania techniczne systemu informatycznego i aplikacji mobilnej.docx docx 27.06 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Zasady usuwania błedow Systemu.docx docx 19.64 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych.pdf pdf 6002.78 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wzór umowy.zip zip 78.52 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Oświadczenie warunki udzialu postepowaniu.docx docx 18.59 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 14.94 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Wykaz robót.docx docx 15.16 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Wykaz osób.docx docx 14.59 2021-05-12 15:30:00 Proceeding
odpowiedzi na zapytania do SWZ.pdf pdf 1523.73 2021-05-26 14:37:48 Public message
odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 1489.74 2021-05-28 12:50:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 455.84 2021-06-02 13:02:11 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 530.77 2021-06-23 14:32:22 Public message

Announcements

2021-06-23 14:32 Paulina Czernia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-02 13:02 Paulina Czernia Zbiorcze zestawienie ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-02 11:07 Paulina Czernia Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 3 300 000,00 zł brutto.
2021-05-28 12:50 Paulina Czernia Odpowiedzi na pytania do SWZ.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-05-26 14:37 Paulina Czernia Odpowiedzi na pytania do SWZ.

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1178