Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-01/21 Dostawa sprzętu komputerowego - AE/ZP-27-01/21

Deadlines:
Published : 23-04-2021 15:13:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

 

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6/ Załącznik Nr 3.1-3.4 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia

7/ Załącznik Nr A - Opis równoważności systemu Windows 10 Professional 64-bit oraz kryteria stosowane w celu oceny równoważności

 
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 80.5 2021-04-23 15:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.04 2021-04-23 15:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 914.43 2021-04-23 15:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 53 2021-04-23 15:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 33.5 2021-04-23 15:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.1.docx docx 20.88 2021-04-23 15:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.2.docx docx 16.82 2021-04-23 15:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.3.docx docx 29.19 2021-04-23 15:13:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.4.DOCX DOCX 16.57 2021-04-23 15:13:00 Proceeding
Załącznik Nr A.DOCX DOCX 13.86 2021-04-23 15:13:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.PDF PDF 421.93 2021-04-26 14:39:32 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 745.29 2021-04-29 13:48:46 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 315.26 2021-05-05 09:12:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 486.44 2021-05-05 12:06:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 271.47 2021-05-24 13:24:16 Public message

Announcements

2021-05-24 13:24 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2 - 4.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-05-05 12:06 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-05-05 09:12 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-04-29 13:48 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-04-26 14:39 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2031