Proceeding: 2021/BZP 00038633/01 Zakup energii elektrycznej dla Aquapark Granit Strzelin

Tomasz Charowski
Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne
Deadlines:
Published : 22-04-2021 14:40:00
Placing offers : 30-04-2021 10:00:00
Offers opening : 30-04-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d90585-ee32-43fa-59a2-2a0001005e26.pdf pdf 108.85 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 426.5 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 21.26 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 19.81 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 17.31 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 17.74 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie podmoitu udostępniającego zasoby.docx docx 17.73 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 18.45 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie.docx docx 16.82 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne.pdf pdf 210.58 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz punktów poboru energii.xlsx xlsx 63.94 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
Zużycie energii elektrycznej 2020.docx docx 14.53 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
Zużycie energii elektrycznej 2021.docx docx 14.99 2021-04-22 14:40:00 Proceeding
08d90984-997a-6ec3-9eb8-a00001dfc93c Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.79 2021-04-27 16:21:26 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 254.59 2021-04-27 16:21:26 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne ZAKTUALIZOWANE.pdf pdf 209.56 2021-04-27 16:21:26 Public message
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz punktów poboru energii ZAKTUALIZOWANY.xlsx xlsx 58.95 2021-04-27 16:21:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 104.68 2021-04-30 11:45:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 188.86 2021-05-04 15:39:34 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.88 2021-06-02 13:41:42 Public message

Announcements

2021-06-02 13:41 Tomasz Charowski Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-05-04 15:39 Tomasz Charowski W załączeniu przesyłam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-04-30 11:45 Tomasz Charowski W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-30 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę w wysokości 300.735,00 zł brutto.
2021-04-27 16:21 Tomasz Charowski W załączeniu zamieszczam pytania do SWZ wraz z odpowiedziami.

08d90984-997a-6ec3-9 [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 7 do SW [...].pdf

Załącznik nr 8 do SW [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 642