Proceeding: NIiPP.271.9.2021 Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynkach gminnych

Izabela Morawiec
Urząd Miasta i Gminy Wronki Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Published : 16-04-2021 12:10:00
Placing offers : 05-05-2021 08:00:00
Offers opening : 05-05-2021 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_2021-BZP 00034167-01_16.04.2021.pdf pdf 142.68 2021-04-16 12:10:00 Proceeding
SWZ_NIiPP.271.9.2021.docx docx 106.31 2021-04-16 12:10:00 Proceeding
SWZ_NIiPP.271.9.2021.pdf pdf 13213.28 2021-04-16 12:10:00 Proceeding
Zalaczniki do SWZ_od 1a-13.7z 7z 25022.59 2021-04-16 14:08:48 Proceeding
NIiPP.271.9.2021_Wyjasn.i zmiana.2_26.04..pdf pdf 2151.57 2021-04-26 12:27:54 Public message
NIiPP.271.9.2021_Zmiana ogloszenia_26.04..pdf pdf 597.8 2021-04-26 12:27:54 Public message
Wyjasnienie i zmiana nr 2 do treści SWZ_26.04.2021.docx docx 30.91 2021-04-26 12:27:54 Public message
Zalacznik nr 14a_Formularz param.techn.-uzytk._cz.1_Powst.Wlkp_po zm..doc doc 128 2021-04-26 12:27:54 Public message
Ogloszenie o zmianie ogloszenia_2021-BZP 00040010-01.pdf pdf 38.75 2021-04-26 12:27:54 Public message
Ogloszenie o zmianie ogloszenia_000038925-01.pdf pdf 1552.49 2021-04-23 12:47:04 Public message
Wyjasnienie i zmiana nr 1 do treści SWZ_23.04.2021.docx docx 43.09 2021-04-23 12:47:04 Public message
Wyjasnienie i zmiana nr 1_NIiPP.271.9.2021.pdf pdf 1780.53 2021-04-23 12:47:04 Public message
Zalacznik nr 14a_Formularz param.techn.-uzytk._cz.1_Powst.Wlkp.doc doc 131 2021-04-23 12:47:04 Public message
Zalacznik nr 14b_Formularz param.techn.-uzytk._cz.2_Jasionna.doc doc 52.5 2021-04-23 12:47:04 Public message
NIiPP.271.9.2021_Wyjasnienie nr 3_27.04..pdf pdf 180.52 2021-04-27 13:39:57 Public message
NIiPP.271.9.2021_Wyjasnienie nr 3_27.04..docx docx 25.97 2021-04-27 13:39:57 Public message
Informacje z otwarcia ofert_NIiPP.271.9.2021.doc doc 68.5 2021-05-05 14:54:27 Public message
Informacje z otwarcia ofert_NIiPP.271.9.2021.pdf pdf 342.64 2021-05-05 14:54:27 Public message

Announcements

2021-05-05 14:54 Izabela Morawiec Wronki, dnia 31 marca 2021 r.

NIiPP.271.9.2021

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynkach gminnych”.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert, która znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacje z otwarci [...].doc

Informacje z otwarci [...].pdf

2021-05-05 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 313.600,00 zł brutto, z czego:
1) na Część nr 1 – Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 23 we Wronkach: 295.000,00 zł.,
2) na Część nr 2 - Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Jasionna, gm. Wronki: 18.600,00 zł.
2021-04-27 13:39 Izabela Morawiec Wronki, dnia 27 kwietnia 2021 roku

NIiPP.271.9.2021

Wyjaśnienie nr 3 do treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynkach gminnych”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pełna treść Wyjaśnienia nr 3 do SWZ znajduje się w załączniku.

NIiPP.271.9.2021_Wyj [...].pdf

NIiPP.271.9.2021_Wyj [...].docx

2021-04-26 12:27 Izabela Morawiec Wronki, dnia 26 kwietnia 2021 roku

NIiPP.271.9.2021

Wyjaśnienie i zmiana nr 2 do treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynkach gminnych”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pełna treść wyjaśnienia i zmiany nr 2 do treści SWZ znajduje się w załącznikach.

NIiPP.271.9.2021_Wyj [...].pdf

NIiPP.271.9.2021_Zmi [...].pdf

Wyjasnienie i zmiana [...].docx

Zalacznik nr 14a_For [...].doc

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-23 12:47 Izabela Morawiec Wronki, dnia 23 kwietnia 2021 roku

NIiPP.271.9.2021

Wyjaśnienie i zmiana nr 1 do treści
specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynkach gminnych”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pełna treść wyjaśnienia i zmiany nr 1 do treści SWZ znajduje się w załączniku.

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

Wyjasnienie i zmiana [...].docx

Wyjasnienie i zmiana [...].pdf

Zalacznik nr 14a_For [...].doc

Zalacznik nr 14b_For [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 726