Proceeding: WZ.271.17.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 13-04-2021 07:45:00
Placing offers : 23-04-2021 10:00:00
Offers opening : 23-04-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie-o-zamowieniu.pdf pdf 123.29 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
SWZ.docx docx 687.21 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1849.58 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
zal. 1-formularz ofertowy..docx docx 629.86 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
zal. 2- oswiadczenie..docx docx 580.4 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
zal. 3-wykaz osób.docx docx 624.02 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
zal. 4 - zobowiązanie.pod..docx docx 622.05 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
zal. 5 - OPZ.docx docx 627.47 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
zal. 5 - OPZ.pdf pdf 249.85 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
zal. 6-pełnomocnictwo.docx docx 621.35 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
zal. 7 - PPU..docx docx 648.59 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
zal. 8 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 623.09 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
zal. 9 oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 625.72 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
zal. 10- oswiadczenie.art.117.ust.4.docx docx 579.73 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
dokumentacja projektowa zadania objętego nadzorem.zip zip 11896.03 2021-04-13 07:45:00 Proceeding
ogloszenie-02..pdf pdf 123.27 2021-04-19 14:23:14 Public message
ogloszenie-o-zmianie.19.04..pdf pdf 36.69 2021-04-19 14:23:14 Public message
zal. 7 - PPU. -zmieniony-19.04.2021.docx docx 648.67 2021-04-19 14:23:14 Public message
zmiana-SWZ-19.04..pdf pdf 73.47 2021-04-19 14:23:14 Public message
informacja-otwarcie-ofert.23.04..pdf pdf 66.84 2021-04-23 14:04:56 Public message
wybór oferty-platforma.pdf pdf 104.16 2021-05-07 13:35:14 Public message

Announcements

2021-05-07 13:35 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór oferty-platfor [...].pdf

2021-04-23 14:04 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 Pzp

informacja-otwarcie- [...].pdf

2021-04-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 20.000 zł
2021-04-19 14:23 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - zmiana treści SWZ oraz ogłoszenia i załącznika PPU- Projektowane Postanowienia Umowy.
UWAGA.Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 23.04.2021 r. do godz. 10:00.

ogloszenie-02..pdf

ogloszenie-o-zmianie [...].pdf

zal. 7 - PPU. -zmien [...].docx

zmiana-SWZ-19.04..pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 352