Proceeding: WZ.271.12.2021 Remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dziecięcego w Krzyżu

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 02-04-2021 13:17:00
Placing offers : 19-04-2021 10:00:00
Offers opening : 19-04-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja_projektowa, SST, przedmiar.zip zip 9196.45 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
SWZ.docx docx 221.1 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1895.03 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
zal. 1-formularz ofertowy..docx docx 156.71 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
zal. 2- oswiadczenie..docx docx 152.29 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
zal. 3-wykaz osób.docx docx 195.63 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
zal. 4 - zobowiązanie.pod..docx docx 148.85 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
zal. 5-OPZ-.docx docx 146.67 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
zal. 5-OPZ.pdf pdf 76.18 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
zal. 6-pełnomocnictwo.docx docx 193.24 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
zal. 7 - PPU.docx docx 185.1 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
zal. 8 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 194.96 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
zal. 9 oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 197.67 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
zal.do-umowy-KLAUZ INFO dla osob zatrud przez Wykonawce.docx docx 150.75 2021-04-02 13:17:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 117.65 2021-04-02 13:20:43 Public message
informacja.pdf pdf 78.25 2021-04-19 14:11:00 Public message
uniewaznienie-20.04..pdf pdf 59.94 2021-04-20 11:13:01 Public message
ogloszenie-o-wyniku-unieważnienie-20.04..pdf pdf 54.73 2021-04-20 15:23:35 Public message

Announcements

2021-04-20 15:23 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.

ogloszenie-o-wyniku- [...].pdf

2021-04-20 11:13 Wioletta Rostankowska W załączeniu Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

uniewaznienie-20.04. [...].pdf

2021-04-19 14:11 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

informacja.pdf

2021-04-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 54.000 zł
2021-04-02 13:20 Wioletta Rostankowska Zamawiający załącza ogłoszenie o zamówieniu.

ogloszenie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 402