Proceeding: WZ.271.8.2021 Dostawy kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2021 roku

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 16-03-2021 10:14:00
Placing offers : 24-03-2021 10:00:00
Offers opening : 24-03-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie-o-zamowieniu.pdf pdf 104.62 2021-03-16 10:14:00 Proceeding
SWZ.docx docx 676 2021-03-16 10:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1484.18 2021-03-16 10:14:00 Proceeding
zal. 1-formularz ofertowy.docx docx 628.94 2021-03-16 10:14:00 Proceeding
zal. 2- oswiadczenie.docx docx 625.88 2021-03-16 10:14:00 Proceeding
zal. 3-OPZ.docx docx 628.03 2021-03-16 10:14:00 Proceeding
zal. 3-OPZ.pdf pdf 63.48 2021-03-16 10:14:00 Proceeding
zal. 4-pełnomocnictwo.docx docx 621.05 2021-03-16 10:14:00 Proceeding
zal. 5 - PPU.docx docx 538.25 2021-03-16 10:14:00 Proceeding
zal. 6 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 622.79 2021-03-16 10:14:00 Proceeding
informacja.pdf pdf 53.9 2021-03-24 13:43:21 Public message
wybor-platforma.pdf pdf 64.32 2021-04-06 14:17:09 Public message
ogłoszenie-o-wyniku.pdf pdf 60.72 2021-04-16 14:44:57 Public message

Announcements

2021-04-16 14:44 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie-o-wyniku. [...].pdf

2021-04-06 14:17 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybor-platforma.pdf

2021-03-24 13:43 Wioletta Rostankowska W załączeniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przedstawia informację o złożonych ofertach w postępowaniu.

informacja.pdf

2021-03-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 98.700,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 376