Proceeding: 4WOG-1200.2712.8.2021 4WOG-1200.2712.8.2021 Wykonanie materiałów promocyjnych z podziałem na 5 części

Deadlines:
Published : 15-03-2021 14:42:00
Placing offers : 08-04-2021 07:30:00
Offers opening : 08-04-2021 08:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ.zip zip 241544.68 2021-03-15 14:42:00 Proceeding
8_SWZ.docx docx 195.07 2021-03-15 14:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.82 2021-03-15 14:42:00 Proceeding
Wyjaśnienie SWZ 2.pdf pdf 288.17 2021-03-19 13:48:59 Public message
Zal 8 - opis przedmiotu zamowienia cz 5 zmodyfikowany.xlsx xlsx 1213.56 2021-03-22 09:52:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.65 2021-03-18 13:53:52 Public message
Wyjaśnienie SWZ.pdf pdf 303.18 2021-03-18 13:53:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf pdf 34.39 2021-03-24 12:08:19 Public message
Wyjaśnienie SWZ 4.pdf pdf 465.98 2021-03-24 12:08:19 Public message
Zal 4 - opis przedmiotu zamowienia cz 1 zmodyfikowany.docx docx 5367.49 2021-03-24 12:08:19 Public message
Zal 6 - opis przedmiotu zamowienia cz 3 zmodyfikowany.docx docx 14082.84 2021-03-24 12:08:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 34.5 2021-03-23 10:29:32 Public message
Wyjaśnienie SWZ 3.pdf pdf 373.93 2021-03-23 10:29:32 Public message
Modyfikacja_SWZ_5.pdf pdf 341.77 2021-03-29 13:50:44 Public message
ogloszenie_o_zmianie_5.pdf pdf 34.5 2021-03-29 13:50:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6.pdf pdf 42.17 2021-03-31 14:02:07 Public message
Wyjaśnienie SWZ 6.pdf pdf 337.83 2021-03-31 14:02:07 Public message
zalaczniki_pisma_cz2.pdf pdf 327.17 2021-04-01 13:28:15 Public message
Zal5_OPZ_zmodyfikowany_cz2.docx docx 5898.65 2021-04-01 13:28:15 Public message
Zal10_zmodyfikowany_formularz_c_cz2.xlsx xlsx 37.97 2021-04-01 13:28:15 Public message
info_otwarcie.pdf pdf 700.64 2021-04-08 13:41:47 Public message

Announcements

2021-04-08 13:41 Alicja Kalisz Dzień dobry,
w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuję informację z otwarcia ofert.

info_otwarcie.pdf

2021-04-08 07:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia publicznego kwotę:
dla części nr 1: 56 031,80 zł;
dla części nr 2: 59 445,00 zł;
dla części nr 3: 125 450,00 zł;
dla części nr 4: 25 598,30 zł;
dla części nr 5: 107 350,00 zł.
2021-04-01 13:28 Marzena Krakowska Dzień dobry, w załączeniu przekazuję załączniki do odpowiedzi z dnia 31.03.2021r.. Z poważaniem

zalaczniki_pisma_cz2 [...].pdf

Zal5_OPZ_zmodyfikowa [...].docx

Zal10_zmodyfikowany_ [...].xlsx

2021-03-31 14:02 Tomasz Bezuszko Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję modyfikację SWZ i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Z poważaniem

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienie SWZ 6.pd [...].pdf

2021-03-29 13:50 Tomasz Bezuszko Dzień dobry, w załączeniu przesyłam modyfikację treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Z poważaniem

Modyfikacja_SWZ_5.pd [...].pdf

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2021-03-24 12:08 Tomasz Bezuszko Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam wyjaśnienia treści SWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmodyfikowane załączniki.
Z poważaniem

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienie SWZ 4.pd [...].pdf

Zal 4 - opis przedmi [...].docx

Zal 6 - opis przedmi [...].docx

2021-03-23 10:29 Tomasz Bezuszko Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam wyjaśnienia treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienie SWZ 3.pd [...].pdf

2021-03-22 09:52 Tomasz Bezuszko Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla części 5.
Z poważaniem

Zal 8 - opis przedmi [...].xlsx

2021-03-19 13:48 Tomasz Bezuszko Dzień dobry, w załączeniu przesyłam wyjaśnienia SWZ.
Z poważaniem

Wyjaśnienie SWZ 2.pd [...].pdf

2021-03-18 13:53 Tomasz Bezuszko Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam wyjaśnienia SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienie SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1503