Proceeding: WZ.271.7.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rewitalizacja części miasta Czersk - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Transportowców w Czersku

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 11-03-2021 08:18:00
Placing offers : 09-04-2021 10:00:00
Offers opening : 09-04-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie-o-zamowieniu.pdf pdf 123.34 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
SWZ.docx docx 211.79 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
zal. 7 - PPU.docx docx 175.11 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
zal. 8 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 195.08 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1559.72 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
zal. 1-formularz ofertowy..docx docx 158.07 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
zal. 2- oswiadczenie..docx docx 152.34 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
zal. 3-wykaz osób.docx docx 195.65 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
zal. 4 - zobowiązanie.pod..docx docx 148.94 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
zal. 5-OPZ nadzór Transportowców.docx docx 152.54 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
zal. 5-OPZ.pdf pdf 242.32 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
zal. 6-pełnomocnictwo.docx docx 193.27 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
zal. 9 oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 197.76 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
zal. 10- oswiadczenie.art.117.ust.4.docx docx 153.34 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
załaczniki do OPZ.zip zip 3877.27 2021-03-11 08:18:00 Proceeding
ogloszenie_o_zmianie.pdf pdf 34.6 2021-03-26 14:24:28 Public message
ogloszenie-02.pdf pdf 123.35 2021-03-26 14:24:28 Public message
zmiana _SWZ_pismo.pdf pdf 76.52 2021-03-26 14:24:28 Public message
pismo-zmiana SWZ-02.04..pdf pdf 131.51 2021-04-02 10:33:35 Public message
zalaczniki do OPZ-zmienione02.04.zip zip 3877.23 2021-04-02 10:33:35 Public message
ogloszenie_o_zmianie-02.04..pdf pdf 43.73 2021-04-02 10:33:35 Public message
ogloszenie-03.pdf pdf 123.26 2021-04-02 10:33:35 Public message
zal. 7 - PPU -zmieniony-dn.02.04..docx docx 175.3 2021-04-02 10:33:35 Public message
informacja-otwarcie-ofert.pdf pdf 73.46 2021-04-09 13:55:42 Public message
wybor-oferty-platforma.pdf pdf 96.74 2021-04-26 14:58:35 Public message

Announcements

2021-04-26 14:58 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybor-oferty-platfor [...].pdf

2021-04-09 13:55 Wioletta Rostankowska Zamawiający informuje o złożonych ofertach w postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

informacja-otwarcie- [...].pdf

2021-04-09 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 8.000 zł brutto
2021-04-02 10:33 Wioletta Rostankowska Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ, niektórych jej załączników oraz ogłoszenia. Termin składania ofert zostaje bez zmian do 09.04.2021 r. do godz. 10:00

pismo-zmiana SWZ-02. [...].pdf

zalaczniki do OPZ-zm [...].zip

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

ogloszenie-03.pdf

zal. 7 - PPU -zmieni [...].docx

2021-03-26 14:24 Wioletta Rostankowska Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do 9 kwietnia do godziny 10:00. W załączeniu pismo - zmiana SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmienione ogłoszenie o zamówieniu.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

ogloszenie-02.pdf

zmiana _SWZ_pismo.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 676