Proceeding: WZ.271.2.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk w formule zaprojektuj i wybuduj

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 18-02-2021 11:35:00
Placing offers : 01-03-2021 10:00:00
Offers opening : 01-03-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.o.zamowieniu18.02..pdf pdf 131.78 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
SWZ.docx docx 473.71 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1938.32 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
zal. 1-Formularz_ofertowy..docx docx 417.69 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
zal. 2- oswiadczenie.docx docx 415.87 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
zal. 3-wykaz osób.docx docx 414.9 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
zal. 4-pełnomocnictwo.docx docx 411.2 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
zal. 5 - zobowiązanie.pod.docx docx 411.54 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
zal. 6 - OPZ.docx docx 435.01 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
zal. 6-OPZ.pdf pdf 395.09 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
zal. 7 - PPU.docx docx 442.97 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
zal. 8 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 412.73 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
zal. 9- oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 415.31 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
zal. 10- oswiadczenie.art.117.ust.4.docx docx 415.68 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
Część graficzna PFU Gotelp-Pustki scalona.pdf pdf 32212.39 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
PFU Gotelp - Pustki.pdf pdf 1243.31 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
przedmiar pogladowy.pdf pdf 671.06 2021-02-18 11:35:00 Proceeding
wybor_platforma.pdf pdf 106.18 2021-03-30 15:06:18 Public message
ogloszenie-o-wyniku.pdf pdf 74.72 2021-04-16 14:53:24 Public message
informacja-otwarcie-ofert.pdf pdf 67.52 2021-03-01 11:54:35 Public message

Announcements

2021-04-16 14:53 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie-o-wyniku. [...].pdf

2021-03-30 15:06 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybor_platforma.pdf

2021-03-01 11:54 Wioletta Rostankowska Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający udostępnia informację o złożonych ofertach w postępowaniu.

informacja-otwarcie- [...].pdf

2021-03-01 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 64.499,99 złotych

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 624