Proceeding: WZ.271.1.2021 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 09-02-2021 14:03:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 132.84 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2430.73 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
zal. 1-formularz ofertowy.docx docx 419.25 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
zal. 2- oswiadczenie.docx docx 416.78 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
zal. 3- wykaz robót.docx docx 363.43 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
zal. 4-wykaz osób.docx docx 415.49 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
zal. 5 - zobowiązanie o współpracy.docx docx 411.77 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
zal. 6-pełnomocnictwo.docx docx 411.05 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
zal. 7 - PPU.docx docx 474.95 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
zal. 8_OPZ.docx docx 427.93 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
zal. 9 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 412.7 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
zal.8-opz.pdf pdf 553.19 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
przedmiar pogladowy.pdf pdf 671.06 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
PFU Gotelp - Pustki.pdf pdf 1243.31 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
Część graficzna PFU Gotelp-Pustki scalona.pdf pdf 32212.39 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
SWZ.docx docx 484.72 2021-02-09 14:03:00 Proceeding
wybor_platforma.pdf pdf 98.34 2021-03-30 14:59:32 Public message
ogloszenie-o-wyniku.pdf pdf 69.93 2021-04-16 14:54:12 Public message
ogloszenie.zmienione.17.02..pdf pdf 133.64 2021-02-17 08:55:59 Public message
ogloszenie-o-zmianie-17.02..pdf pdf 49.76 2021-02-17 08:55:59 Public message
SWZ.zmiana.17.02.docx docx 486.04 2021-02-17 08:55:59 Public message
SWZ-zmiana.17.02..pdf pdf 2425.66 2021-02-17 08:55:59 Public message
wyjasnienie-zmiana-SWZ-17.02..pdf pdf 131.42 2021-02-17 08:55:59 Public message
zal. 1-formularz ofertowy-zmiana17.02..docx docx 419 2021-02-17 08:55:59 Public message
zal. 2- oswiadczenie.zmiana17.02.docx docx 415.93 2021-02-17 08:55:59 Public message
zal. 5 - zobowiązanie.pod.-zmiana17.02..docx docx 411.59 2021-02-17 08:55:59 Public message
zal. 7 - PPU-zmiana17.02..docx docx 475.09 2021-02-17 08:55:59 Public message
zal. 10- oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 415.33 2021-02-17 08:55:59 Public message
zal. 11- oswiadczenie.art.117.ust.4.docx docx 415.69 2021-02-17 08:55:59 Public message
wyjasnienie-tresci-SWZ-22.02..pdf pdf 63.95 2021-02-22 14:05:42 Public message
wyajsnienie-SWZ-25.02..pdf pdf 232.25 2021-02-25 12:32:05 Public message
wyjasnienieSWZ-26.02.plus.zalacznik.pdf pdf 350.25 2021-02-26 12:44:46 Public message
informacja04.03..pdf pdf 66.1 2021-03-04 12:42:29 Public message

Announcements

2021-04-16 14:54 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie-o-wyniku. [...].pdf

2021-03-30 14:59 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybor_platforma.pdf

2021-03-04 12:42 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp - informacja o złożonych ofertach.

informacja04.03..pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk": 2.070.740,01 zł brutto
2021-02-26 12:44 Wioletta Rostankowska 26.02.2021 r. - W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z załącznikiem - mapą obrazującą zakres ciągów pieszych.

wyjasnienieSWZ-26.02 [...].pdf

2021-02-25 12:32 Wioletta Rostankowska Zamawiający informuje, że załączył pismo dotyczące wyjaśnienia treści SWZ z dnia 25 lutego 2021 roku.

wyajsnienie-SWZ-25.0 [...].pdf

2021-02-22 14:05 Wioletta Rostankowska Zamawiający załączył wyjaśnienie treści SWZ z dnia 22.02.2021 roku

wyjasnienie-tresci-S [...].pdf

2021-02-17 08:55 Wioletta Rostankowska UWAGA. Zamawiający informuje, że w dniu 17.02.2021 r. dokonał wyjaśnienia (w załączeniu pismo) i zmiany treści SWZ i niektórych załączników. W załączeniu przekazuje następujące zmienione dokumenty oraz dodaje zał. nr 10 i 11 tj.:
- zmienioną SWZ,
- zał. nr 1 - formularz ofertowy,
- zał. nr 2 - oświadczenie na podst. art. 125 ust. 1 Pzp,
- zał. nr 5 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
- zał. nr 7 - PPU,
- zał. nr 10 - oświadczenie na podst. art. 125 ust. 5 Pzp
- zał. nr 11 oświadczenie na podst. art. 117 ust. 4 Pzp
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz ze zmienionym ogłoszeniem o zamówieniu.
Prosimy o zastosowanie właściwych, aktualnych załączników przy składaniu oferty.

ogloszenie.zmienione [...].pdf

ogloszenie-o-zmianie [...].pdf

SWZ.zmiana.17.02.doc [...].docx

SWZ-zmiana.17.02..pd [...].pdf

wyjasnienie-zmiana-S [...].pdf

zal. 1-formularz ofe [...].docx

zal. 2- oswiadczenie [...].docx

zal. 5 - zobowiązani [...].docx

zal. 7 - PPU-zmiana1 [...].docx

zal. 10- oswiadczeni [...].docx

zal. 11- oswiadczeni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1406