Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.21.2020 Przebudowa i utrzymanie dróg gminnych w gminie Pobiedziska w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Nina Łeptuch-Basa
Gmina Pobiedziska
Deadlines:
Published : 31-12-2020 19:24:00
Placing offers : 16-06-2021 12:00:00
Offers opening : 16-06-2021 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PFU_część informacyjno-opisowa.pdf pdf 947.5 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_1_PFU_Część rysunkowa.zip zip 154517 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_2_PFU_Specyf_na_projektowanie.zip zip 206.54 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_3_PFU_WWiORB_Roboty drogowe.zip zip 775.01 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_4_PFU_Dokumentacja geotechniczna.zip zip 88438.95 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_5_PFU_Konstrukcja nawierzchni_badania nośności.pdf pdf 8254.91 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_6_PFU_Dokumentacja_projektowa_R_18_PB_Wiosenna.zip zip 232855.14 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_6_PFU_Dokumentacja_projektowa_R_23_PB_Półwiejska.zip zip 59309.1 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 470.34 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_1_SIWZ_formularz ofertowy.doc doc 166 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_2_SIWZ_JEDZ.xml xml 137.35 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_3_SIWZ_ brak zaległości podatkowych i zakaz ubiegania się o zamówienie.doc doc 39.5 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_4_SIWZ_wykaz usług.docx docx 19.71 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_4_Umowa_Szegółowy_opis_nieruchomości.pdf pdf 194.63 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_5_SIWZ_wykaz robót.docx docx 18.41 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_6_SIWZ_wykaz osób.docx docx 18.05 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_6_Umowa_Standard dostępności.pdf pdf 263.04 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_7_SIWZ-gr kapitałowa.doc doc 36 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_7_Umowa_Standard Utrzymania Prządku i Czystości Dróg.pdf pdf 115.23 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_8_Umowa_Standard Utrzymania Zimowego.pdf pdf 256.08 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_9_SIWZ_Wzór Harmonogramu Spłat Fazy Budowy.xlsx xlsx 308.61 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_9_Umowa_zakres_umowy_bezpośredniej.pdf pdf 295.48 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_10_SIWZ_Wzór Harmonogramu Spłat Fazy Utrzymania.xlsx xlsx 270.4 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_11_Umowa_Wymagania przy zwrocie dróg.pdf pdf 212.14 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Zał_8_SIWZ_wzór Umowy o PPP.pdf pdf 856.75 2020-12-31 19:24:00 Proceeding
Melioracja_ark_7.jpg jpg 7641.94 2021-03-26 09:53:41 Public message
Melioracja_ark_12.jpg jpg 8045.64 2021-03-26 09:53:41 Public message
Melioracja_ark_14.jpg jpg 8228.93 2021-03-26 09:53:41 Public message
Melioracja_ark_17.jpg jpg 8227.91 2021-03-26 09:53:41 Public message
Melioracja_ark_18.jpg jpg 8306.01 2021-03-26 09:53:41 Public message
Melioracja_ark_19.jpg jpg 8369.65 2021-03-26 09:53:41 Public message
Melioracja_ark_22.jpg jpg 8302.94 2021-03-26 09:53:41 Public message
Melioracja_ark_23.jpg jpg 8495.61 2021-03-26 09:53:41 Public message
Melioracja_ark_24.jpg jpg 8158.55 2021-03-26 09:53:41 Public message
Melioracja_ark_28.jpg jpg 7711.71 2021-03-26 09:53:41 Public message
OPZ_akcja_zima_miasto_rejon_I_II.pdf pdf 263.82 2021-03-26 09:53:41 Public message
OPZ_emulsja_grys.pdf pdf 278.88 2021-03-26 09:53:41 Public message
pismo_UMiG_Pobiedziska_wyjaśnienia_modyfikacja_SIWZ_KW_BK_SP_ostateczne.pdf pdf 567.48 2021-03-26 09:53:41 Public message
PSOR _Jerzykowo_Osiedlowa_Wiosenna.pdf pdf 4911.77 2021-03-26 09:53:41 Public message
PSOR_Zatwierdzenie_Jerzykowo_Osiedlowa_Wiosenna.pdf pdf 411.96 2021-03-26 09:53:41 Public message
Zał_4_Umowa_ szegółowy_opis_nieruchomości_Uzupełnienie.pdf pdf 201.79 2021-03-26 09:53:41 Public message
Załącznik_8_SIWZ -wzór Umowy o PPP - tekst jednolity.pdf pdf 1015.76 2021-03-26 09:53:41 Public message
Załącznik_8_SIWZ -wzór Umowy o PPP_wersja z zanaczeniami.pdf pdf 1047.08 2021-03-26 09:53:41 Public message
ENOTICES_n005huxd (external)-2021-041621-NF14-PL - Ogłoszenie.pdf pdf 96.37 2021-03-26 09:53:41 Public message
Odp. na pytania 13.04.2021r..pdf pdf 665.94 2021-04-13 15:11:02 Public message
Modyfikacja SWZ 23.04.2021r.pdf pdf 141.31 2021-04-23 14:34:25 Public message
ENOTICES_n005huxd (external)-2021-055078-NF14-PL.pdf pdf 71.82 2021-04-23 14:34:25 Public message
Modyfikacja SWZ 25.05.2021r.pdf pdf 141.37 2021-05-25 15:09:10 Public message
notice (25)- ogłoszenie o sprostowaniu.pdf pdf 71.62 2021-05-25 15:09:10 Public message
ENOTICES_n005huxd (external)-2021-073001-NF14-PL.pdf pdf 71.8 2021-05-31 16:02:55 Public message
pismo_UMiG_Pobiedziska_wyjaśnienia_modyfikacja_SIWZ_28.05.2021_BK_Ostateczne.pdf pdf 388.36 2021-05-31 16:02:55 Public message
Załącznik_8_SIWZ -wzór Umowy o PPP - tekst jednolity.pdf pdf 722.79 2021-05-31 16:02:55 Public message
Załącznik_8_SIWZ -wzór Umowy o PPP - tekst z naniesionymi zmianami.pdf pdf 719.49 2021-05-31 16:02:55 Public message
Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 140.79 2021-03-10 15:54:29 Public message
uniewaznienie - ogłoszenie.pdf pdf 126.72 2021-06-17 11:25:46 Public message

Announcements

2021-06-17 11:25 Nina Łeptuch-Basa Zamawiający, Gmina Pobiedziska informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.) unieważnia postępowanie przetargowe.
Szczegóły w załączniku.

uniewaznienie - ogło [...].pdf

2021-05-31 16:02 Nina Łeptuch-Basa
Zamawiający, Gmina Pobiedziska wyjaśnia treść SIWZ oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert. Szczegóły w załącznikach.

ENOTICES_n005huxd (e [...].pdf

pismo_UMiG_Pobiedzis [...].pdf

Załącznik_8_SIWZ -wz [...].pdf

Załącznik_8_SIWZ -wz [...].pdf

2021-05-25 15:09 Nina Łeptuch-Basa Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019. 1843 ze zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Szczegóły w załącznikach.

Modyfikacja SWZ 25.0 [...].pdf

notice (25)- ogłosze [...].pdf

2021-04-23 14:34 Nina Łeptuch-Basa Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019. 1843 ze zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Szczegóły w załącznikach.

Modyfikacja SWZ 23.0 [...].pdf

ENOTICES_n005huxd (e [...].pdf

2021-04-13 15:11 Nina Łeptuch-Basa Zamawiający, Gmina Pobiedziska wyjaśnia treść SIWZ. Szczegóły w załączniku.

Odp. na pytania 13.0 [...].pdf

2021-03-26 09:53 Nina Łeptuch-Basa Zamawiający, Gmina Pobiedziska informuje o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegóły w załącznikach.

Melioracja_ark_7.jpg

Melioracja_ark_12.jp [...].jpg

Melioracja_ark_14.jp [...].jpg

Melioracja_ark_17.jp [...].jpg

Melioracja_ark_18.jp [...].jpg

Melioracja_ark_19.jp [...].jpg

Melioracja_ark_22.jp [...].jpg

Melioracja_ark_23.jp [...].jpg

Melioracja_ark_24.jp [...].jpg

Melioracja_ark_28.jp [...].jpg

OPZ_akcja_zima_miast [...].pdf

OPZ_emulsja_grys.pdf

pismo_UMiG_Pobiedzis [...].pdf

PSOR _Jerzykowo_Osie [...].pdf

PSOR_Zatwierdzenie_J [...].pdf

Zał_4_Umowa_ szegóło [...].pdf

Załącznik_8_SIWZ -wz [...].pdf

Załącznik_8_SIWZ -wz [...].pdf

ENOTICES_n005huxd (e [...].pdf

2021-03-10 15:54 Nina Łeptuch-Basa Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019. 1843 ze zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Modyfikacja SIWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4515