Proceeding: ZP-2/2021 Dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów komunikacji miejskiej ZP-2/2021

Deadlines:
Published : 13-11-2020 15:38:00
Placing offers : 24-11-2020 10:00:00
Offers opening : 24-11-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie zp-2-2021.docx docx 42.38 2020-11-13 15:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZP-2-2021.docx docx 105.46 2020-11-13 15:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZP-2-2021.docx docx 42.42 2020-11-13 15:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZP-2-2021.docx docx 43.69 2020-11-13 15:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4.1 - ZP-2-2021 umowa SOLARIS.docx docx 49.04 2020-11-13 15:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4.2 - ZP-2-2021 umowa MAN.docx docx 49.03 2020-11-13 15:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4.3 - ZP-2-2021 umowa SCANIA.docx docx 49.08 2020-11-13 15:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4.4 - ZP-2-2021 umowa akcesoria.docx docx 49.38 2020-11-13 15:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZP-2-2021.docx docx 42.02 2020-11-13 15:38:00 Proceeding
ZP-2-2021 SIWZ.docx docx 76.33 2020-11-13 15:38:00 Proceeding
Do Wykonawców ZP-2-2021-1-2020.pdf pdf 341.58 2020-11-17 15:08:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP-2-2021.pdf pdf 514.4 2020-11-24 11:47:04 Public message
Do Wykonawców rozstrzygnięcie ZP-2-2021.pdf pdf 1055.68 2020-12-09 10:47:55 Public message

Announcements

2020-12-09 10:47 Krzysztof Dybała Do Wykonawców rozstrzygniecie ZP-2/2021.

Do Wykonawców rozstr [...].pdf

2020-11-24 11:47 Krzysztof Dybała Informacja z otwarcia ofert ZP-2/2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-17 15:08 Krzysztof Dybała Odpowiedź na pytanie z dna 16-11-2020r. nr sprawy ZP-2/2021

Do Wykonawców ZP-2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 486