Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/KBCH/351-2-12/2020 Usługa zapewnienia kompleksowego wsparcia fizjoterapeutycznego psychiatrycznego, terapeutycznego i psychologicznego w związku z realizacją projektów socjalnych oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gminy Małkinia Górna w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 16-10-2020 15:14:00
Placing offers : 26-10-2020 10:30:00
Offers opening : 26-10-2020 10:35:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Minimalnym wymogiem dla poprawnego złożenia oferty jest złożenie wszystkich wymienionych w pkt. 3.3 IWZ skanów dokumentów w wersji PDF. Weryfikacja Wykonawcy następuje na Platformie zakupowej.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do IWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IWZ.pdf pdf 670.7 2020-10-16 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia..pdf pdf 527.82 2020-10-16 15:14:00 Criterion
Załącznik nr 2 Wzór Umowy.pdf pdf 590.92 2020-10-16 15:14:00 Criterion
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy.docx docx 134.18 2020-10-16 15:14:00 Criterion
Załącznik nr 6 Wzór wykazu usług.docx docx 118.01 2020-10-16 15:14:00 Criterion
Załącznik nr 7 Wzór wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia....docx docx 118.13 2020-10-16 15:14:00 Criterion
Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowani....doc doc 127 2020-10-16 15:14:00 Criterion
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.....doc doc 127.5 2020-10-16 15:14:00 Criterion
Opowiedz na pytanie Wykonawcy z dnia 20.10.2020 pdf.pdf pdf 469.11 2020-10-20 17:58:34 Public message
Załącznik nr 7 Wzór wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia z dnia 22.10.2020.docx docx 118.08 2020-10-22 12:11:25 Public message
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia z dnia 22.10.2020.docx docx 212.09 2020-10-22 12:11:25 Public message
Modyfikacja treści IWZ.pdf pdf 532.98 2020-10-22 12:11:25 Public message
IWZ z dnia 22.10.2020.pdf pdf 670.52 2020-10-22 12:11:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert 26.10.2020.pdf pdf 475.27 2020-10-26 13:55:56 Public message
Informacja o uniewaznieniu postepowania.pdf pdf 473.95 2020-10-28 14:36:58 Public message

Announcements

2020-10-28 14:36 Katarzyna Boruc - Chrościcka Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania

Informacja o uniewaz [...].pdf

2020-10-26 13:55 Katarzyna Boruc - Chrościcka Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-22 12:11 Katarzyna Boruc - Chrościcka W załączeniu przesyłam Modyfikacje treści IWZ wraz załącznikami.

Załącznik nr 7 Wzór [...].docx

Załącznik nr 1 Opis [...].docx

Modyfikacja treści [...].pdf

IWZ z dnia 22.10.202 [...].pdf

2020-10-20 17:58 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo.

W związku z otrzymanym w dniu 20 października 2020 roku pytaniem Wykonawcy, Zamawiający w załączeniu udziela stosownych wyjaśnień.

Opowiedz na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

Załącznik nr 1 Opis [...].pdf

Załącznik nr 2 Wzór [...].pdf

Załącznik nr 3 Formu [...].docx

Załącznik nr 6 Wzór [...].docx

Załącznik nr 7 Wzór [...].docx

Załącznik nr 4 Oświ [...].doc

Załącznik nr 5 Oświ [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 816