Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 52/2020 Dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie

Deadlines:
Published : 25-06-2020 08:50:00
Placing offers : 10-07-2020 11:45:00
Offers opening : 10-07-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ komputery 2020.docx docx 94.84 2020-06-25 08:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1_oferta_.xlsx xlsx 13.4 2020-06-25 08:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2.docx docx 18.88 2020-06-25 08:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3.docx docx 24.18 2020-06-25 08:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 17.89 2020-06-25 08:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 wzór umowy.docx docx 43.2 2020-06-25 08:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - RODO klauzula informacyjna.docx docx 23.86 2020-06-25 08:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia.doc doc 215 2020-06-25 08:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8 _opis przedmiotu oferty.docx docx 29.41 2020-06-25 08:50:00 Proceeding
komputery modyfikacja.jpg jpg 87.48 2020-06-26 12:47:42 Public message
komputery odp.jpg jpg 96.63 2020-06-26 12:47:42 Public message
załącznik nr 10 ranking kart graficznych.pdf pdf 15171.26 2020-07-06 10:39:39 Public message
załącznik nr 9 ranking procesorów.pdf pdf 17734.15 2020-07-06 10:39:39 Public message
Pytania i odpowiedzi 2.docx docx 14.44 2020-07-06 10:39:39 Public message
Modyfikacja SIWZ 2.docx docx 16.94 2020-07-06 10:39:39 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 24.8 2020-07-13 14:41:02 Public message

Announcements

2020-07-13 14:41 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].docx

2020-07-06 10:39 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie i modyfikację siwz.

załącznik nr 10 rank [...].pdf

załącznik nr 9 ranki [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Modyfikacja SIWZ 2.d [...].docx

2020-06-26 12:47 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie i modyfikację siwz.

komputery modyfikacj [...].jpg

komputery odp.jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 780