Proceeding: ZP.261.10.2020.ZP1 Budowa transportowego węzła integracyjnego miasta Słupska w ramach projektu "Węzeł transporowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej".

Emanuela Sowińska
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 06-05-2020 10:22:00
Placing offers: 03-07-2020 10:00:00
Opening offers : 03-07-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
JEDZ-espd-.zip zip 84.12 2020-05-06 10:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu-2020-S088-209643.pdf pdf 155.99 2020-05-06 10:22:00 Proceeding
SIWZ_Węzeł_transportowy_2020.docx docx 228.56 2020-05-06 10:22:00 Proceeding
Zalacznik_do_SIWZ_nr_12_Wzor_umowy.docx docx 177.74 2020-05-06 10:22:00 Proceeding
Zalacznik_do_SIWZ_nr_13_PFU_ wraz_z_ zalacznikami.zip zip 81841.34 2020-05-06 10:22:00 Proceeding
Zalacznik_do_SIWZ_nr_16_Ogolne_i_Szczegolne_Warunki_Kontraktu.docx docx 384.56 2020-05-06 10:22:00 Proceeding
Zalacznik_do_SIWZ_nr_17_WWIORB.zip zip 3752.78 2020-05-06 10:22:00 Proceeding
Zalacznik_do_SIWZ_nr_22_ST_na_Projektowanie.zip zip 183.39 2020-05-06 10:22:00 Proceeding
Zalaczniki_do_SIWZ.zip zip 6492.74 2020-05-06 10:22:00 Proceeding
Zmiana_treści_SIWZ.pdf pdf 1186.38 2020-05-13 13:53:46 Public message
Zalacznik_nr_10_Wykaz_osob po zmianach.docx docx 153.65 2020-05-13 13:53:46 Public message
Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty po zmianie.docx docx 185.66 2020-05-13 13:53:46 Public message
sprosowanie_ogłoszenia_wysłane_do_publikacji.pdf pdf 84.99 2020-05-13 13:53:46 Public message
SIWZ_Węzeł_transportowy_2020 po zmianie SIWZ.docx docx 229.03 2020-05-13 13:53:46 Public message
opublikowane_soprostowanie_ogłoszenia_15_05.pdf pdf 83.93 2020-05-15 10:15:39 Public message
załączniki 4, 5 i 15 do PFU.zip zip 968.95 2020-05-29 13:11:42 Public message
Zalacznik_nr_1_do_Danych_Kontraktowych.docx docx 21.03 2020-05-29 13:11:42 Public message
Zalacznik_do_SIWZ_nr_12_Wzor_umowy_po_zmianach.docx docx 178.9 2020-05-29 13:11:42 Public message
Wysłane_sprostowanie_ogloszenia_o_zamówieniu_2.pdf pdf 72.42 2020-05-29 13:11:42 Public message
Wyjaśnienia_i_zmiana_treści_SIWZ_2.pdf pdf 5043.9 2020-05-29 13:11:42 Public message
testy Benchmark sprzętu IT.zip zip 4084.35 2020-05-29 13:11:42 Public message
SIWZ_Węzeł_transportowy_2020 po zmianach_29.05.docx docx 229.01 2020-05-29 13:11:42 Public message
plan zagospod. wersja edyt.zip zip 4803.66 2020-05-29 13:11:42 Public message
mapa zasadnicza w postaci wektorowej.dxf dxf 33155.48 2020-05-29 13:11:42 Public message
Opublikowane_sprostowanie _ogłoszenia_o_zamówieniu.pdf pdf 68.87 2020-06-03 10:01:47 Public message
zał. nr 3 - plan_zagospodarowania_terenu zał. do pytania nr 55.pdf pdf 3543.19 2020-06-03 14:03:16 Public message
Wyjaśnienia_i_zmiana_treści_SIWZ_2.pdf pdf 12697.82 2020-06-03 14:03:16 Public message
SIWZ_Węzeł_transportowy_2020 po zmianach_03.06.docx docx 228.53 2020-06-03 14:03:16 Public message
Projekt sprostowania ogłoszenia o zamówieniu_03.06.pdf pdf 88.31 2020-06-03 14:03:16 Public message
Opublikowane_sprostowanie_ogłoszenia_o_zamówieniu_05.06.pdf pdf 86.98 2020-06-05 10:15:46 Public message
Wysłane_sprostowanie_ogłoszenia_o_zamówieniu.pdf pdf 72.51 2020-06-05 15:23:24 Public message
Wyjaśnienia_i_zmiana_treści_SIWZ_3.pdf pdf 2793.53 2020-06-05 15:23:24 Public message
psg1-1.pdf pdf 678.12 2020-06-05 15:23:24 Public message
Orzeczenie techniczne.pdf pdf 6274.24 2020-06-05 15:23:24 Public message
Opublikowane_sprostowanie_ogłoszenia_o_zamówieniu_09_06.pdf pdf 68.65 2020-06-09 11:22:11 Public message
Wyjaśnienia_i_zmiana_treści_SIWZ_4.pdf pdf 1114.21 2020-06-10 13:06:50 Public message
Mapa_sytuacyjno_wysokościowa_sieć_gazowa.pdf pdf 1403.4 2020-06-10 13:06:50 Public message
SIWZ_Węzeł_transportowy_2020 po zmianach_16.06.docx docx 229.76 2020-06-16 11:48:08 Public message
Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_SIWZ_5.pdf pdf 2231.9 2020-06-16 11:48:08 Public message
Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_przeslane_do_publikacji.pdf pdf 83.93 2020-06-16 11:48:08 Public message
Wyjasnienie_i_zmiana_tresci_SIWZ_6.pdf pdf 707.5 2020-06-17 13:14:03 Public message
SIWZ_Węzeł_transportowy_2020 po zmianach_17.06.docx docx 228.51 2020-06-17 13:14:03 Public message
Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_opublikowane.pdf pdf 81.87 2020-06-18 11:34:11 Public message
Wyjaśnienie_treści_SIWZ_7.pdf pdf 689.18 2020-07-02 09:54:48 Public message
PN_10_2020_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 601.88 2020-07-03 11:26:50 Public message
Inf_o_wyborze_oferty_platforma.pdf pdf 713.37 2020-08-28 14:44:00 Public message
Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_2020_S200_484166.pdf pdf 68.48 2020-10-14 09:54:54 Public message

Announcements

2020-10-14 09:54 Emanuela Sowińska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania opublikowane w dniu 14.10.2020 r. pod nr 2020/S 200-484166.

Ogłoszenie_o_udziele [...].pdf

2020-08-28 14:44 Emanuela Sowińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Inf_o_wyborze_oferty [...].pdf

2020-07-03 11:26 Emanuela Sowińska Informacja z otwarcia ofert

PN_10_2020_informacj [...].pdf

2020-07-02 09:54 Emanuela Sowińska Wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienie_treści_S [...].pdf

2020-06-18 11:34 Katarzyna Lisiewicz Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 117-283116 z dnia 18.06.2020 r.

Sprostowanie_oglosze [...].pdf

2020-06-17 13:14 Katarzyna Lisiewicz Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ, SIWZ po zmianach

Wyjasnienie_i_zmiana [...].pdf

SIWZ_Węzeł_transport [...].docx

2020-06-16 11:48 Katarzyna Lisiewicz Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ, SIWZ po zmianach oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji.
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

SIWZ_Węzeł_transport [...].docx

Wyjasnienie_i_zmiana [...].pdf

Sprostowanie_oglosze [...].pdf

2020-06-10 13:06 Emanuela Sowińska Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wraz z załącznikiem.

Wyjaśnienia_i_zmiana [...].pdf

Mapa_sytuacyjno_wyso [...].pdf

2020-06-09 11:22 Emanuela Sowińska Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 110-266199 z dnia 09.06.2020 r.

Opublikowane_sprosto [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-05 15:23 Emanuela Sowińska Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji oraz wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ. UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Wysłane_sprostowanie [...].pdf

Wyjaśnienia_i_zmiana [...].pdf

psg1-1.pdf

Orzeczenie techniczn [...].pdf

2020-06-05 10:15 Emanuela Sowińska Opublikowane w dniu 05.06.2020 r. sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

Opublikowane_sprosto [...].pdf

2020-06-03 14:03 Emanuela Sowińska Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji oraz wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami . UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

zał. nr 3 - plan_zag [...].pdf

Wyjaśnienia_i_zmiana [...].pdf

SIWZ_Węzeł_transport [...].docx

Projekt sprostowania [...].pdf

2020-06-03 10:01 Emanuela Sowińska Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 106-255737 z dnia 03.06.2020 r.

Opublikowane_sprosto [...].pdf

2020-05-29 13:11 Emanuela Sowińska Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu oraz wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami .

załączniki 4, 5 i 15 [...].zip

Zalacznik_nr_1_do_Da [...].docx

Zalacznik_do_SIWZ_nr [...].docx

Wysłane_sprostowanie [...].pdf

Wyjaśnienia_i_zmiana [...].pdf

testy Benchmark sprz [...].zip

SIWZ_Węzeł_transport [...].docx

plan zagospod. wersj [...].zip

mapa zasadnicza w po [...].dxf

2020-05-15 10:15 Emanuela Sowińska Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 095-226108 z dnia 15.05.2020 r.

opublikowane_soprost [...].pdf

2020-05-13 13:53 Emanuela Sowińska Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji, zmiana treści SIWZ oraz załącznika nr 1 Formularz "Oferty" i Załącznika nr 10 "Wykaz osób", jednolity tekst SIWZ.

Zmiana_treści_SIWZ.p [...].pdf

Zalacznik_nr_10_Wyka [...].docx

Zalacznik_nr_1_Formu [...].docx

sprosowanie_ogłoszen [...].pdf

SIWZ_Węzeł_transport [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5099