Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trąbki Wielkie od 01 kwietnia 2020r. do 31 marca 2021r.

Zamówienia Publiczne
Gmina Trąbki Wielkie
Deadlines:
Published : 21-01-2020 14:45:38
Placing offers : 27-02-2020 12:05:00
Offers opening : 27-02-2020 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenieDzUE2020-OJS014-028473-pl.pdf pdf 125.91 2020-01-21 14:48:14 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 714.95 2020-01-21 14:48:14 Proceeding
zalacznik - nr-2 -do siwzOFERTA.docx docx 43.5 2020-01-21 14:48:14 Proceeding
zalacznik-1 do siew-opisSOPZ.pdf pdf 491.86 2020-01-21 14:48:14 Proceeding
zalacznik-nr-3-do-siwz wykaz usług.docx docx 20.84 2020-01-21 14:48:14 Proceeding
zalacznik-nr-4-do-siwz-jedz.doc doc 127.5 2020-01-21 14:48:14 Proceeding
zalacznik-nr-5-do-siwz-grupa kapitał.docx docx 18.19 2020-01-21 14:48:14 Proceeding
zalacznik-nr-6do-siwz-zobowiązanie.docx docx 18.41 2020-01-21 14:48:14 Proceeding
zalacznik-nr-7-do-siwz-umowa.doc doc 242 2020-01-21 14:48:14 Proceeding
zalacznik-nr-8-do-siwz-dec-adm.docx docx 16.36 2020-01-21 14:48:14 Proceeding
zalacznik-nr-10-do-siwz-podat lokal 2.docx docx 16.59 2020-01-21 15:09:25 Public message
zalacznik-nr-9-do-siwz-zam-publ.docx docx 16.27 2020-01-21 15:09:25 Public message
modyfikacja SIWZ zal 1SOPZ.pdf pdf 274.44 2020-01-30 09:23:46 Public message
odpowiedz 1 i modyfikacja SIWZ.pdf pdf 4620.85 2020-02-17 17:24:45 Public message
zal-ZMIENIONY- nr-2 -do siwzOFERTA.docx docx 42.05 2020-02-17 17:26:02 Public message
zal 2a -obliczenie wartości Tab 1 i 2 (1).xlsx xlsx 14.77 2020-02-17 17:27:02 Public message
sprostowanie Ogloszenia.pdf pdf 77.1 2020-02-17 17:27:44 Public message
modyfikacja SIWZ otwarcie.pdf pdf 138.63 2020-02-19 12:19:37 Public message
sprostowanie ogloszenia 2.pdf pdf 71.84 2020-02-19 12:21:20 Public message
modyfikacja siwz .pdf pdf 183.93 2020-02-20 14:54:33 Public message
odpowiedz 2 i modyfikacja siwz.pdf pdf 745.28 2020-02-21 11:56:19 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 177.07 2020-02-27 15:26:56 Public message
wybor oferty.zip zip 20.3 2020-03-06 14:09:56 Public message

Announcements

2020-03-06 14:09 Zamówienia Publiczne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybor oferty.zip

2020-02-27 15:26 Zamówienia Publiczne informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-02-21 11:56 Zamówienia Publiczne odpowiedz 2 i modyfikacja siwz

odpowiedz 2 i modyfi [...].pdf

2020-02-20 14:54 Zamówienia Publiczne modyfikacja siwz

modyfikacja siwz .pd [...].pdf

2020-02-19 12:21 Zamówienia Publiczne sprostowanie ogłoszenia 2

sprostowanie oglosze [...].pdf

2020-02-19 12:19 Zamówienia Publiczne zawiadomienie o modyfikacji SIWZ

modyfikacja SIWZ otw [...].pdf

2020-02-17 17:27 Zamówienia Publiczne sprostowanie ogłoszenia

sprostowanie Oglosze [...].pdf

2020-02-17 17:27 Zamówienia Publiczne zalacznik 2a obliczenie tabeli 1 i 2

zal 2a -obliczenie w [...].xlsx

2020-02-17 17:26 Zamówienia Publiczne zmieniony zalacznik 2 ( Oferta)

zal-ZMIENIONY- nr-2 [...].docx

2020-02-17 17:24 Zamówienia Publiczne odpowiedz 1 i modyfikacja SIWZ

odpowiedz 1 i modyfi [...].pdf

2020-01-30 09:23 Zamówienia Publiczne modyfikacja SIWZ

modyfikacja SIWZ zal [...].pdf

2020-01-21 15:09 Zamówienia Publiczne załączniki do postępowania:

zalacznik-nr-10-do-s [...].docx

zalacznik-nr-9-do-si [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1790