Proceeding: DAZ-ZP.272.57.2019 Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR

Departament Zamówień Publicznych i Administracji
Województwo Pomorskie
Deadlines:
Posted : 23-12-2019 09:52:31
Placing offers: 31-08-2020 10:00:00
Opening offers : 31-08-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załączniki w wersji edytowalnej nr 1,3,4,5,7,8.docx docx 404.51 2019-12-23 10:21:16 Proceeding
załączniki nr 9 - 9.3.zip zip 98306.06 2019-12-23 10:21:16 Proceeding
załączniki nr 2 - 2.3.1.zip zip 5502.83 2019-12-23 10:21:14 Proceeding
Załącznik 12 - Arkusz funkcjonalności do Prezentacji.pdf pdf 839.4 2019-12-23 10:21:14 Proceeding
Załącznik 11 - Procedura Prezentacji.pdf pdf 738.79 2019-12-23 10:21:14 Proceeding
Załącznik 10 - Słownik pojęć.pdf pdf 782.15 2019-12-23 10:21:14 Proceeding
Załącznik 6 - JEDZ.xml xml 126.32 2019-12-23 10:21:14 Proceeding
Załącznik 1.1 - Formularz cenowy.xlsx xlsx 42.28 2019-12-23 10:21:14 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1421.95 2019-12-23 10:21:14 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_2019 S 247-608512.pdf pdf 232.98 2019-12-23 10:21:14 Proceeding
sprostowanie do Ogłoszenia_02.07.2020.pdf pdf 126.68 2020-07-02 14:01:06 Public message
zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_5.pdf pdf 192.16 2020-07-02 14:01:06 Public message
Sprostowanie do ogłoszenia_22.05.2020.pdf pdf 127.53 2020-05-22 10:50:28 Public message
zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_4.pdf pdf 193.61 2020-05-22 10:50:28 Public message
Sprostowanie do ogłoszenia_12.03.2020.pdf pdf 127.68 2020-03-12 10:08:48 Public message
zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_3.pdf pdf 195.37 2020-03-12 10:08:48 Public message
zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_2.pdf pdf 207.81 2020-01-24 12:12:44 Public message
Sprostowanie do ogłoszenia 24.01.2020.pdf pdf 124.39 2020-01-24 12:12:44 Public message
Sprostowanie do ogłoszenia 21.01.2020.pdf pdf 160.96 2020-01-21 14:30:36 Public message
Sprostowanie do ogłoszenia 16.01.2020.pdf pdf 142.17 2020-01-16 14:44:59 Public message
ZMIANA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pdf 2659.92 2020-01-16 14:44:59 Public message
zmieniony Formularz Ofertowy_po dodaniu podziału na podmioty_.docx docx 397.22 2020-01-16 14:44:59 Public message
zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf pdf 216.51 2020-01-02 14:22:57 Public message
Odwołanie Pentacomp Systemy Informatyczne S.A..pdf pdf 4586.65 2020-01-02 14:22:57 Public message
Odwołanie CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o..PDF PDF 1239.61 2020-01-03 08:56:38 Public message
zawiadomienie o wniesieniu odwołania_CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o..pdf pdf 216.36 2020-01-03 08:56:38 Public message

Announcements

2020-07-02 14:01 Departament Zamówień Publicznych i Administracji zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_5 wraz ze Sprostowaniem do Ogłoszenia_02.07.2020

sprostowanie do Ogło [...].pdf

zmiana treści Specyf [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-05-22 10:50 Departament Zamówień Publicznych i Administracji zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_4 wraz ze Sprostowaniem do ogłoszenia_22.05.2020

Sprostowanie do ogło [...].pdf

zmiana treści Specyf [...].pdf

2020-03-12 10:08 Departament Zamówień Publicznych i Administracji zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_3 wraz ze Sprostowaniem do ogłoszenia 12.03.2020

Sprostowanie do ogło [...].pdf

zmiana treści Specyf [...].pdf

2020-01-24 12:12 Departament Zamówień Publicznych i Administracji zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_2
Sprostowanie do ogłoszenia 24.01.2020

zmiana treści Specyf [...].pdf

Sprostowanie do ogło [...].pdf

2020-01-21 14:30 Departament Zamówień Publicznych i Administracji Z powodu odmowy publikacji sprostowania do ogłoszenia z dnia 16.01.2020r. z przyczyn technicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający zamieszcza ponowne sprostowanie do ogłoszenia (informacje zawarte w przedmiotowym sprostowaniu są tożsame z treścią pisma ZMIANA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczanego na Platformie zakupowej w dniu 16.01.2020r.)

Sprostowanie do ogło [...].pdf

2020-01-16 14:44 Departament Zamówień Publicznych i Administracji Sprostowanie do ogłoszenia_16.01.2020
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmieniony Formularz Ofertowy

Sprostowanie do ogło [...].pdf

ZMIANA treści Specyf [...].pdf

zmieniony Formularz [...].docx

2020-01-03 08:56 Departament Zamówień Publicznych i Administracji zawiadomienie o wniesieniu odwołania_CompuGroup Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Odwołanie CompuGroup [...].PDF

zawiadomienie o wnie [...].pdf

2020-01-02 14:22 Departament Zamówień Publicznych i Administracji zawiadomienie o wniesieniu odwołania

zawiadomienie o wnie [...].pdf

Odwołanie Pentacomp [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 7438