Proceeding: PN/2/2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie

Karolina Gradowska
Teatr Polski w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 18-12-2019 11:12:11
Placing offers: 20-01-2020 09:30:00
Opening offers : 20-01-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

TEATR POLSKI W SZCZECINIE  

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na robotę budowlaną pn.  „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”    

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020   

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Załącznik nr 10 – Program Funkcjonalno-Użytkowywraz z załącznikami dostępny jest w linku poniżej https://drive.google.com/drive/folders/1bdCzVDenxNI_loKOvVXXWvga8psOxVHD?usp=sharing

Suplement do PFU wraz z załącznikami dostępny jest w linku poniżej https://drive.google.com/drive/folders/1bdCzVDenxNI_loKOvVXXWvga8psOxVHD?usp=sharing

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał 1 do pyt 149 rys B10.pdf pdf 484.56 2019-12-18 16:29:08 Proceeding
zał 1 do odp. na pyt. 216 decyzja wycinki.pdf pdf 2070.03 2019-12-18 16:29:08 Proceeding
zał do odp na pyt 267 Gabloty.docx docx 164.62 2019-12-18 16:28:46 Proceeding
zał do odp na pyt 185 opinia konserwatorska okna, elewacja front. 2004.pdf pdf 6599.4 2019-12-18 16:28:46 Proceeding
zał 3 do odp na pyt 151 DRZWI z przeszkleniami.jpg jpg 2515.89 2019-12-18 16:28:46 Proceeding
zał 2 do pyt 149 rys B12.pdf pdf 1107.6 2019-12-18 16:28:46 Proceeding
zał do pyt 79 zdjęcia1.7z 7z 9982.48 2019-12-18 16:28:18 Proceeding
zał do pyt 79 inwentaryzacja dachu-01.pdf pdf 680.46 2019-12-18 16:28:17 Proceeding
zał do odp na pyt 320-szachty do wyburzenia.pdf pdf 317.64 2019-12-18 16:28:17 Proceeding
zał do odp na pyt 272_pismo do Inwestora oświadczenia.pdf pdf 96.08 2019-12-18 16:28:17 Proceeding
zał do pyt 152 opis projekt drogowy.pdf pdf 394.38 2019-12-18 16:27:41 Proceeding
zał do pyt 144 rys 2 projekt zieleni.pdf pdf 1416.22 2019-12-18 16:27:41 Proceeding
zał do pyt 141 płyty kamienne poziom holu wejściowego.JPG JPG 203.54 2019-12-18 16:27:41 Proceeding
Zał do pyt 113_opis robót rozbiórkowych PB.pdf pdf 1083.16 2019-12-18 16:27:41 Proceeding
zał do pyt 99 PB_DETAL IZOLACJI ŚCIAN .pdf pdf 372.33 2019-12-18 16:27:41 Proceeding
zał do odp na pyt 185 opinia konserwatorska okna, elewacja front. 2004.pdf pdf 6599.4 2019-12-18 16:27:00 Proceeding
zał 3 do odp na pyt 151 DRZWI z przeszkleniami.jpg jpg 2515.89 2019-12-18 16:26:44 Proceeding
zał 2 do pyt 149 rys B12.pdf pdf 1107.6 2019-12-18 16:26:43 Proceeding
zał 2 do odp. na pyt 292 zał 11.2 BZ specyfikacja opraw oświetleniowych.xlsx xlsx 630.94 2019-12-18 16:26:43 Proceeding
zał 2 do odp na pyt 273.pdf pdf 5443.06 2019-12-18 16:26:29 Proceeding
zał 2 do odp na pyt 151 DRZWI z malowanymi przeszkleniami -02.jpg jpg 2372.59 2019-12-18 16:26:29 Proceeding
zał 1 do pyt 149 rys B10.pdf pdf 484.56 2019-12-18 16:26:29 Proceeding
zał 1 do odp. na pyt. 216 decyzja wycinki.pdf pdf 2070.03 2019-12-18 16:26:14 Proceeding
zał 1 do odp. na pyt 292 zał 11.1 BZ specyfikacja opraw oświetleniowych.xlsx xlsx 598.42 2019-12-18 16:26:13 Proceeding
zał 1 do odp na pyt 273.pdf pdf 1990.83 2019-12-18 16:26:13 Proceeding
zał 2 do odp na pyt 151 DRZWI z malowanymi przeszkleniami -02.jpg jpg 2372.59 2019-12-18 16:24:58 Proceeding
zał 1 do pyt 149 rys B10.pdf pdf 484.56 2019-12-18 16:24:43 Proceeding
zał 1 do odp. na pyt. 216 decyzja wycinki.pdf pdf 2070.03 2019-12-18 16:24:43 Proceeding
zał 1 do odp. na pyt 292 zał 11.1 BZ specyfikacja opraw oświetleniowych.xlsx xlsx 598.42 2019-12-18 16:24:43 Proceeding
zał 1 do odp na pyt 273.pdf pdf 1990.83 2019-12-18 16:24:29 Proceeding
zał 1 do odp na pyt 151 DRZWI z malowanymi przeszkleniami -01.jpg jpg 2689.99 2019-12-18 16:24:29 Proceeding
za+é do pyt 227 rys KW-89.pdf pdf 107.78 2019-12-18 16:24:29 Proceeding
za+é 2 do odp na pyt 216.7z 7z 2747.25 2019-12-18 16:24:11 Proceeding
warunki_ZWiK2018.pdf pdf 4229.49 2019-12-18 16:24:02 Proceeding
umowa 4_2.pdf pdf 17674.66 2019-12-18 16:23:51 Proceeding
umowa 4_2.pdf pdf 17674.66 2019-12-18 16:22:59 Proceeding
SZCZECIN TEATR PFU_robocza wersja listy dokonanych aktualizacji.docx docx 10.13 2019-12-18 16:22:33 Proceeding
5_SZCZECIN TEATR_PFU_KARTY MATERIAŁOWE_20190925_R5.pdf pdf 4140.21 2019-12-18 16:22:33 Proceeding
4_SZCZECIN_TEATR_PFU_KARTY POMIESZCZEŃ_20190925_R9.pdf pdf 4857.97 2019-12-18 16:22:33 Proceeding
suplement do PFU.pdf pdf 3102.72 2019-12-18 16:22:09 Proceeding
załączniki nr 8 do SIWZ (środek zapobiegawczy).docx docx 48.11 2019-12-18 16:21:39 Proceeding
załączniki nr 7 do SIWZ (podatki opłaty składki).docx docx 48.86 2019-12-18 16:21:39 Proceeding
załącznik nr 9b do SIWZ rozbicie ceny ofertowej wg ZZK z 30.07.xlsx xlsx 14.94 2019-12-18 16:21:39 Proceeding
załącznik nr 9a do SIWZ (wzór zabezpieczenia) (1).docx docx 37.94 2019-12-18 16:21:39 Proceeding
załącznik nr 9 do SIWZ wzór umowy.pdf pdf 1067.31 2019-12-18 16:21:39 Proceeding
załącznik nr 6 do SIWZ (Wykaz osób).docx docx 51.85 2019-12-18 16:20:51 Proceeding
załącznik nr 5 do SIWZ (Wykaz robót).docx docx 44.72 2019-12-18 16:20:51 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ (grupa kapitałowa).docx docx 48.6 2019-12-18 16:20:51 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ (inny podmiot).docx docx 48.43 2019-12-18 16:20:51 Proceeding
załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz Ofertowy).docx docx 58.67 2019-12-18 16:20:51 Proceeding
załącznik 11 do SIWZ podział kosztów ze wzgl. na źródła finans.docx docx 25.76 2019-12-18 16:20:51 Proceeding
siwz_13122019.pdf pdf 916.64 2019-12-18 16:20:51 Proceeding
Roboty budowlane - 599182-2019 - TED Tenders Electronic Daily - opublikowany.pdf pdf 135.19 2019-12-18 16:19:41 Proceeding
ENOTICES_n0028sdk-2019-174929-NF14-PL.pdf pdf 96.92 2019-12-18 16:19:41 Proceeding
ENOTICES_n0028sdk-2019-174892-NF02-PL.pdf pdf 144.67 2019-12-18 16:19:41 Proceeding
24012020_wyboroferty.pdf pdf 660.78 2020-01-24 08:27:04 Public message
otwarcie ofert.pdf pdf 390.81 2020-01-20 10:57:24 Public message
wyjaśnienie 3.pdf pdf 875.78 2020-01-03 22:17:24 Public message
wyjaśnienie 2.pdf pdf 635.83 2019-12-31 07:53:00 Public message
wyjaśnienie 1.pdf pdf 654.64 2019-12-30 12:46:26 Public message
pyt. 93 przegrody budowlane.xls xls 64.5 2019-12-30 08:10:38 Public message
pyt 206 oprawa zewnętrzna.jpg jpg 29.32 2019-12-20 14:10:18 Public message
pyt 79 INWENTARYZACJA_opis.pdf pdf 308.3 2019-12-20 14:10:18 Public message
pyt 79 INWENTARYZACJA_opis(1).pdf pdf 308.3 2019-12-20 14:10:18 Public message
pyt 79 INWENTARYZACJA_rysunki.pdf pdf 5692.5 2019-12-20 14:10:18 Public message
pyt. 44 - Zał dokum. geolog - inż(2).7z 7z 17001.06 2019-12-20 13:57:25 Public message
espd-request (1).zip zip 83.4 2019-12-19 13:12:18 Public message
załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf pdf 595.56 2019-12-19 07:09:43 Public message

Announcements

2020-01-24 08:27 Karolina Gradowska Zamawiający, Teatr Polski w Szczecinie, na podstawie przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwanej: „ustawą Pzp”, informuje, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z pismem w załączeniu.

24012020_wyboroferty [...].pdf

2020-01-20 10:57 Karolina Gradowska Zamawiające przekazuje informację z otwarcia ofert.

otwarcie ofert.pdf

2020-01-10 08:17 Karolina Gradowska Zamawiający wystąpił o przedłużenie terminu wycinki drzew oraz zamierza podjąć działania mające na celu wyeliminowanie możliwości umiejscowienia gniazd przez ptactwo w koronach drzew.
2020-01-08 13:49 Karolina Gradowska W dniu dzisiejszym przestał działać link do załącznika nr 2 PFU - projekt budowlany. Po powzięciu tej informacji Zamawiający umieścił tą samą dokumentację w nowej lokalizacji: https://drive.google.com/open?id=16rkd4Q_j_4ujmWS2VS1s_xTLDoWm8mLF , jednocześnie podjął działania zmierzające do wyeliminowania problemów technicznych.
2020-01-03 22:17 Karolina Gradowska Zamawiający przekazuje wyjaśnienia.

wyjaśnienie 3.pdf

2019-12-31 07:53 Karolina Gradowska Zamawiający przekazuje wyjaśnienia.

wyjaśnienie 2.pdf

2019-12-30 12:46 Karolina Gradowska Zamawiający przekazuje wyjaśnienia.

wyjaśnienie 1.pdf

2019-12-30 08:10 Karolina Gradowska Zamawiający przekazuje załącznik do pytania 93 suplementu do PFU.

pyt. 93 przegrody bu [...].xls

2019-12-20 14:10 Karolina Gradowska Zamawiający umieszcza załączniki do suplementu PFU. Jednocześnie przypomina, że PFU wraz z załącznikami i suplementem znajduje się w linku podanym w ogłoszeniu postępowania.

pyt 206 oprawa zewnę [...].jpg

pyt 79 INWENTARYZACJ [...].pdf

pyt 79 INWENTARYZACJ [...].pdf

pyt 79 INWENTARYZACJ [...].pdf

2019-12-20 13:57 Karolina Gradowska Zamawiający przekazuje załącznik do suplementu do PFU - pyt. 44

pyt. 44 - Zał dokum. [...].7z

2019-12-19 13:12 Karolina Gradowska Zamawiający przekazuje załącznik JEDZ.

espd-request (1).zip

2019-12-19 07:09 Karolina Gradowska Zamawiający omyłkowo załączył niewłaściwy (wersję roboczą) wzór umowy. W załączeniu przekazujemy prawidłowy uporządkowany z nieistotnymi zmianami.

załącznik nr 9 do SI [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2900