Proceeding: ZP/94/2019 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych przeznaczonych do działalności dydaktycznej, usługowej oraz badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 17-09-2019 11:10:00
Placing offers : 23-10-2019 09:00:00
Offers opening : 23-10-2019 09:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 221.4 2019-09-17 11:10:00 Proceeding
SIWZ 94.doc doc 420 2019-09-17 11:10:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc doc 103.5 2019-09-17 11:10:00 Proceeding
Załącznik 2 - JEDZ.doc doc 184 2019-09-17 11:10:00 Proceeding
Załącznik 3 - formularze rzeczowo-cenowe.zip zip 233.1 2019-09-17 11:10:00 Proceeding
Załącznik 4 -projekt_umowy.doc doc 91 2019-09-17 11:10:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.docx docx 124.34 2019-09-26 14:33:56 Public message
Odpowiedzi na pytania.docx docx 134.43 2019-10-07 19:04:38 Public message
Zmodyfikowana SIWZ 94.doc doc 421 2019-10-07 19:05:04 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 4 -projekt_umowy.doc doc 94 2019-10-07 19:05:07 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 4 -projekt_umowy.doc doc 94 2019-10-08 10:19:05 Public message
Zmodyfikowana SIWZ 94.doc doc 422 2019-10-08 10:19:05 Public message
Odpowiedzi na pytania.docx docx 126.36 2019-10-08 10:19:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 69.79 2019-10-14 14:50:08 Public message
Zestawienie złozonych ofert.pdf pdf 418.17 2019-10-23 12:32:05 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert.docx docx 127.36 2019-11-12 14:40:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert Pakiet 2.docx docx 125.28 2019-11-13 10:43:59 Public message
Unieważnienie wyboru i ponowna ocena - Pakiet 7.docx docx 124.86 2019-11-14 11:07:21 Public message
Wynik po ponownej ocenie.docx docx 125.52 2019-11-14 11:12:07 Public message

Announcements

2019-11-14 11:12 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze oferty - Pakiet 7

Wynik po ponownej oc [...].docx

2019-11-14 11:07 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania - Pakiet 7

Unieważnienie wyboru [...].docx

2019-11-13 10:44 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze ofert Pakiet 2

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2019-11-12 14:41 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze ofert Pakiet 1,3,4,5 i unieważnieniu postepowania Pakiet 6, 7

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2019-10-23 12:32 Dagmara Żukowska Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złozonyc [...].pdf

2019-10-14 14:50 Dagmara Żukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-10-08 10:19 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania

Zmodyfikowany Załącz [...].doc

Zmodyfikowana SIWZ 9 [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2019-10-07 19:05 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Zmodyfikowana SIWZ 9 [...].doc

Zmodyfikowany Załącz [...].doc

2019-09-26 14:34 Dagmara Żukowska 1. Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2080