Proceeding: 30/2019 Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III

Deadlines:
Posted : 14-08-2019 10:29:00
Placing offers: 16-09-2019 11:00:00
Opening offers : 16-09-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Dokumentacja projektowa OPZ stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ znajduje się pod adresem: https://cloud.szpital.uwm.edu.pl:8443/owncloud/index.php/s/bmwuywz7yeG0pEX

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS156-384262-pl.pdf pdf 156.55 2019-08-14 10:29:00 Proceeding
SIWZ_30_2019.pdf pdf 18107.33 2019-08-14 10:29:00 Proceeding
Zal1_Formularz_ofertowy.doc doc 72 2019-08-14 10:29:00 Proceeding
Zal4 grupa kapitalowa.doc doc 34 2019-08-14 10:29:00 Proceeding
Zal5_Oświadczenie_sąd.docx docx 46.64 2019-08-14 10:29:00 Proceeding
Zal6_Oświadczenie_zakaz_ubiegania.docx docx 44.1 2019-08-14 10:29:00 Proceeding
Zal7_Oświadczenie_podatki.docx docx 44.32 2019-08-14 10:29:00 Proceeding
Zal8 Doświadczenie.docx docx 17.68 2019-08-14 10:29:00 Proceeding
Zal9 Osoby.docx docx 46.47 2019-08-14 10:29:00 Proceeding
Zal10_Wzór_umowy.pdf pdf 3069.75 2019-08-14 10:29:00 Proceeding
Zal3_espd-request.zip zip 97.71 2019-08-14 10:29:00 Proceeding
Wynik.pdf pdf 372.87 2019-09-27 10:51:38 Public message
Informacja_art_86_5_Pzp.pdf pdf 360.13 2019-09-16 12:57:08 Public message
Odp z dn. 06.09.2019.pdf pdf 3337.23 2019-09-06 11:40:45 Public message
Decyzja_SD.6131.173.2019.MM.pdf pdf 2931.42 2019-09-06 11:41:11 Public message

Announcements

2019-09-27 10:52 Zbigniew Skorupski Wynik postępowania z dn. 27.09.2019 r.

Wynik.pdf

2019-09-16 12:57 Zbigniew Skorupski Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dn. 16.09.2019 r.

Informacja_art_86_5_ [...].pdf

2019-09-06 11:41 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi z dn. 06.09.2019 r. oraz Decyzja SD.6131.173.2019.MM dotycząca zieleni.

Odp z dn. 06.09.2019 [...].pdf

Decyzja_SD.6131.173. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2658