Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Budynek pirsu zachodniego wraz z infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Elżbieta Stangret
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Department: Dział Personalny
Deadlines:
Published : 25-06-2019 12:45:00
Placing offers : 06-08-2019 10:00:00
Offers opening : 06-08-2019 10:10:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf pdf 3332.42 2019-06-25 12:45:00 Proceeding
siwz pirs t2.pdf pdf 1755.53 2019-06-25 12:45:00 Proceeding
siwz zalaczniki 1 - 23.pdf pdf 8169.12 2019-06-25 12:45:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE_ 1_5_9_10_11_12_13_14_15_19_22_ do SIWZ .docx docx 113.41 2019-06-25 12:45:00 Proceeding
Zmiana SIWZ _01072019 .pdf pdf 1601.62 2019-07-01 14:55:30 Public message
Załączniki edytowalne zmiana SIWZ _01072019.docx docx 29.79 2019-07-01 14:55:38 Public message
wizja lokalna.pdf pdf 29.78 2019-07-02 13:23:04 Public message
1_ogłoszenie o zmianie treści_opublikowane.pdf pdf 88.99 2019-07-04 09:44:45 Public message
08.07.2019_pytania i odpowiedzi_1_36.pdf pdf 397.39 2019-07-08 09:16:18 Public message
zawiadomienie o odwołaniu_05.07.2019.pdf pdf 44.64 2019-07-05 14:16:06 Public message
odwołanie_ALSTAL_04.07.2019 r.pdf pdf 1518.82 2019-07-05 14:16:19 Public message
Zmiana SIWZ_22.07.2019.pdf pdf 83.45 2019-07-22 15:05:45 Public message
odp.na pytania 37 do 74.pdf pdf 371.56 2019-07-19 14:59:35 Public message
odp.na pytania 75 do 128.pdf pdf 831.38 2019-07-19 14:59:41 Public message
odp.na pytania 129 do 328.pdf pdf 1847.75 2019-07-23 12:49:41 Public message
2_ogłoszenie o zmianie treści_opublikowane.pdf pdf 69.07 2019-07-25 10:14:51 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert (003).pdf pdf 30.01 2019-08-06 12:18:02 Public message
informacja o wyborze oferty_20.08.2019.pdf pdf 60.1 2019-08-20 14:43:00 Public message
zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf pdf 349.74 2019-09-02 09:20:59 Public message
odwołanie_Hochtief_30.08.2019.pdf pdf 1648.1 2019-09-02 09:21:09 Public message

Announcements

2019-09-02 09:23 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wniesieniu odwołania wobec czynności Zamawiającego.zawiadomienie o wnie [...].pdf

odwołanie_Hochtief_3 [...].pdf

2019-08-20 14:45 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

informacja o wyborze [...].pdf

2019-08-06 12:18 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

informacja z sesji o [...].pdf

2019-07-25 10:15 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę treści ogłoszenia opublikowaną w Dzienniku Urzędowym UE.

2_ogłoszenie o zmian [...].pdf

2019-07-23 12:50 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 129 do nr 328.

odp.na pytania 129 d [...].pdf

2019-07-22 15:07 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

Zmiana SIWZ_22.07.20 [...].pdf

2019-07-19 15:01 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 37 do nr 74 oraz od nr 75 do nr 128.

odp.na pytania 37 do [...].pdf

odp.na pytania 75 do [...].pdf

2019-07-08 09:16 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców od nr 1 do nr 36.

08.07.2019_pytania i [...].pdf

2019-07-05 14:18 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wniesieniu odwołania od treści ogłoszenia i SIWZ.

zawiadomienie o odwo [...].pdf

odwołanie_ALSTAL_04. [...].pdf

2019-07-04 09:45 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę treści ogłoszenia opublikowaną w Dzienniku Urzędowym UE.

1_ogłoszenie o zmian [...].pdf

2019-07-02 13:23 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację o terminie wizji lokalnej.

wizja lokalna.pdf

2019-07-01 14:56 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

Zmiana SIWZ _0107201 [...].pdf

Załączniki edytowaln [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5258