Proceeding: ZP/34/2019 Przedmiotem postępowanie jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznych obejmujących rozwój, analizę, projektowanie i audyt (w tym audyt kodów źródłowych i bezpieczeństwa) w ramach projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych” BBMRI-ERIC”

Deadlines:
Published : 07-05-2019 12:39:00
Placing offers : 24-06-2019 09:00:00
Offers opening : 24-06-2019 09:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.65 2019-05-07 12:39:00 Proceeding
SIWZ 34.doc doc 428.5 2019-05-07 12:39:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc doc 104 2019-05-07 12:39:00 Proceeding
Załacznik 1.1 - formularz cenowy.docx docx 14.56 2019-05-07 12:39:00 Proceeding
Załącznik 2 - JEDZ.doc doc 185 2019-05-07 12:39:00 Proceeding
Załącznik 3 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 24.12 2019-05-07 12:39:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy ramowej.docx docx 43.89 2019-05-07 12:39:00 Proceeding
Załącznik 5 - wykaz usług.doc doc 83 2019-05-07 12:39:00 Proceeding
Załącznik 6, 7, 8 - zaproszenie,oferta, umowa wykonawcza.docx docx 56.14 2019-05-07 12:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.05.2019.pdf pdf 54.66 2019-06-15 17:58:24 Proceeding
Zmodyfikowana SIWZ 27.05.2019.doc doc 433.5 2019-05-27 14:47:23 Proceeding
Zmodyfikowana SIWZ 34.doc doc 436 2019-05-29 11:27:30 Public message
Potwierdzenie wysłania.pdf pdf 269.41 2019-05-29 11:28:15 Public message
Opis sposobu przygotowania i prezentacji próbki.docx docx 22.49 2019-05-29 11:27:08 Public message
Pytania i odpowiedzi.doc doc 386.5 2019-05-29 11:30:13 Public message
Odpowiedzi na pytania1.doc doc 366.5 2019-05-27 14:43:39 Public message
Zmodyfikowana SIWZ 27.05.2019.doc doc 433.5 2019-05-27 14:44:32 Public message
Potwierdzenie wysłania sprostowania.pdf pdf 269.91 2019-05-27 14:45:53 Public message
Sprostowanie 31.05.2019.pdf pdf 84.89 2019-05-31 14:47:45 Public message
Pytania i odpowiedzi.doc doc 354 2019-06-13 09:21:28 Public message
Zaproszenie do dokonania prezentacji próbki Net PC.docx docx 105.81 2019-06-29 17:50:31 Public message
Pytania i odpow 21.06.2019.doc doc 337.5 2019-06-21 11:53:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 345.81 2019-06-24 13:36:23 Public message
oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 20.35 2019-06-24 13:36:27 Public message
Zaproszenie do dokonania prezentacji próbki Bee2code.docx docx 105.76 2019-06-26 20:46:26 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.doc doc 344.5 2019-07-26 13:04:22 Public message
Informacja o udzieleniu zamówienia.docx docx 123.45 2020-03-03 10:47:28 Public message
Informacja o udzieleniu zamówienia.docx docx 123.64 2020-03-11 07:46:22 Public message

Announcements

2020-03-11 07:47 Dagmara Żukowska Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udziele [...].docx

2020-03-03 10:49 Dagmara Żukowska Informacja o udzieleniu zamówienia ZP/34-I/2019

Informacja o udziele [...].docx

2019-07-26 13:06 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].doc

2019-06-29 17:51 Dagmara Żukowska Zaproszenie dla Net PC do dokonania prezentacji próbki

Zaproszenie do dokon [...].docx

2019-06-26 20:48 Dagmara Żukowska Zaproszenie dla Bee2code sp. z o.o. do dokonania prezentacji próbki

Zaproszenie do dokon [...].docx

2019-06-26 20:45 Dagmara Żukowska Zaproszenie dla Bee2code sp. z o.o. do dokonania prezentacji próbki
2019-06-24 13:37 Dagmara Żukowska 1. Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem dot. grupy kapitałowej

Informacja z otwarci [...].pdf

oświadczenie dot. gr [...].docx

2019-06-21 11:54 Joanna Laskowska 2. Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpow 21.0 [...].doc

2019-06-13 09:22 Dagmara Żukowska 1. Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].doc

2019-05-31 14:49 Dagmara Żukowska Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia

Sprostowanie 31.05.2 [...].pdf

2019-05-29 11:31 Dagmara Żukowska 1. Pytania i odpowiedzi
2. Opis sposobu przygotowania i prezentacji próbki
3. Zmodyfikowana SIWZ
4. Sprostowanie ogłoszenia

Zmodyfikowana SIWZ 3 [...].doc

Potwierdzenie wysłan [...].pdf

Opis sposobu przygot [...].docx

Pytania i odpowiedzi [...].doc

2019-05-27 14:46 Dagmara Żukowska 1. Pytania i odpowiedzi
2. Zmodyfikowana SIWZ
3. Sprostowanie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Zmodyfikowana SIWZ 2 [...].doc

Potwierdzenie wysłan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1202