Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa systemu audioprzewodników ( POIiS/06/PN/09/2019 )

Deadlines:
Published : 28-02-2019 18:31:00
Placing offers : 08-04-2019 11:00:00
Offers opening : 08-04-2019 12:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - System audioprzewodników.docx docx 397.35 2019-02-28 18:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - System audioprzewodników.docx docx 380.89 2019-02-28 18:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - System audioprzewodników.docx docx 361.91 2019-02-28 18:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Ofertowe zestawienie zbiorcze - System audioprzewodników.docx docx 349.61 2019-02-28 18:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wykaz usług - System audioprzewodników.docx docx 355.14 2019-02-28 18:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Wykaz osób - System audioprzewodników.docx docx 356.22 2019-02-28 18:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy - System audioprzewodników.docx docx 367.31 2019-02-28 18:31:00 Proceeding
2019-OJS043-097274-pl - TED.pdf pdf 112.41 2019-04-01 19:10:25 Proceeding
TED - potwierdzenie nadania ogłoszenia - system audioprzewodników.docx docx 14.91 2019-04-01 19:10:25 Proceeding
ID 202914 - Odpowiedź na zapytanie.docx docx 345.87 2019-04-01 17:09:15 Public message
ID 202914 - Zmiana SIWZ.docx docx 353.33 2019-04-01 19:29:36 Public message
Załącznik nr 4 - Wzór umowy - System audioprzewodników (2).docx docx 369.88 2019-04-01 19:29:36 Public message
ID 202914 - Informacja z otwarcia ofert - 08.04.2019.pdf pdf 133.46 2019-04-08 17:51:36 Public message
ID 202914 (6) - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa.pdf pdf 174.15 2019-05-16 16:25:04 Public message

Announcements

2019-05-16 16:25 Sławomir Jasiński Zamawiający w załączeniu przedstawia informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu.

ID 202914 (6) - Info [...].pdf

2019-04-08 17:52 Sławomir Jasiński Zamawiający w załączeniu przedstawia informację z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, które miało miejsce w dniu dzisiejszym..

ID 202914 - Informac [...].pdf

2019-04-01 19:30 Sławomir Jasiński Zamawiający informuje, że dokonał zmiany SIWZ nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. W załączeniu wprowadzona zmiana i tekst jednolity załącznika nr 4 - wzór umowy.

ID 202914 - Zmiana S [...].docx

Załącznik nr 4 - Wzó [...].docx

2019-04-01 17:09 Sławomir Jasiński Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania otrzymał zapytanie, które wraz z odpowiedzią przedstawia w załączeniu.

ID 202914 - Odpowied [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 716