Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg nieograniczony „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie”

Deadlines:
Published : 11-12-2018 14:02:24
Placing offers : 31-01-2019 11:00:00
Offers opening : 31-01-2019 11:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf pdf 2192.4 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf pdf 106.41 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z 2014 roku.pdf pdf 6395.22 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
4. Pozwolenie wodnoprawne z 2012 roku.pdf pdf 698.31 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
5. Dokumentacja geotechniczna - Oczyszczalnia ścieków w Jaroszewie.pdf pdf 11674.68 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
6. Plan orientacyjny.pdf pdf 586.51 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
7. Mapy zsadnicze.zip zip 3016.01 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Część I SIWZ- IDW.pdf pdf 8932.08 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Część I SIWZ- Załącznik nr 8 do IDW- JEDZ.xml xml 120.45 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Część I SIWZ- Załączniki od nr 1 do nr 7 do IDW.zip zip 648.22 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Część II SIWZ- Warunki szczególne kontraktu.pdf pdf 15161.28 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Część III SIWZ- PFU.zip zip 4341.89 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu-2018-OJS238-542827-pl.pdf pdf 136.47 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Inwentaryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Jaroszewie-część I.zip zip 73829.83 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Inwentaryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Jaroszewie-część II.zip zip 73043.06 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Inwentaryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Jaroszewie-część III.zip zip 71960.28 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Inwentaryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Jaroszewie-część IV.zip zip 73472.86 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Inwentaryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Jaroszewie-część V.zip zip 71158.75 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Inwentaryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Jaroszewie-część VI.zip zip 63661.18 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Inwentaryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Jaroszewie-część VII.zip zip 60915.38 2018-12-11 14:02:24 Proceeding
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf pdf 1016.29 2018-12-19 14:42:17 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.pdf pdf 1823.92 2019-01-09 11:40:52 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3.pdf pdf 1378.74 2019-01-15 12:50:56 Public message
1.Schemat technologiczny komunalnej oczyszczalni scieków Jaroszewo.pdf pdf 10993.62 2019-01-15 12:52:12 Public message
2.Projekt zagospodarowania terenu.pdf pdf 18939.85 2019-01-15 12:52:12 Public message
3.Schemat z oznaczeniami komór reaktora.pdf pdf 166.03 2019-01-15 12:52:12 Public message
Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 4.pdf pdf 1858.46 2019-01-15 13:00:57 Public message
Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 4.pdf pdf 1858.46 2019-01-15 16:19:27 Public message
1.Schemat technologiczny komunalnej oczyszczalni scieków Jaroszewo.pdf pdf 10993.62 2019-01-15 16:20:57 Public message
2.Projekt zagospodarowania terenu.pdf pdf 18939.85 2019-01-15 16:20:57 Public message
3.Schemat z oznaczeniami komór reaktora.pdf pdf 166.03 2019-01-15 16:20:57 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5.pdf pdf 757.99 2019-01-16 14:36:47 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6.pdf pdf 219.36 2019-01-17 13:19:28 Public message
Plan sytuacyjny.pdf pdf 775.14 2019-01-28 15:01:09 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 7.pdf pdf 945.87 2019-01-28 15:01:09 Public message
Decyzja OŚ.6220.23.2016.pdf pdf 304.62 2019-01-28 15:02:17 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 8.pdf pdf 565.15 2019-01-28 15:02:17 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 9.pdf pdf 264.28 2019-01-28 15:03:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 301.67 2019-01-31 13:10:18 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 343.41 2019-04-25 12:56:32 Public message

Announcements

2019-04-25 12:57 Mateusz Piechowiak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-01-31 13:10 Mateusz Piechowiak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-01-28 15:03 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ nr 9

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2019-01-28 15:02 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ nr 8 wraz z załącznikiem

Decyzja OŚ.6220.23.2 [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2019-01-28 15:01 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ nr 7 wraz z załącznikiem

Plan sytuacyjny.pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2019-01-17 13:19 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2019-01-16 14:37 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2019-01-15 16:22 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 4 wraz z załącznikami

Wyjaśnienie treści o [...].pdf

1.Schemat technologi [...].pdf

2.Projekt zagospodar [...].pdf

3.Schemat z oznaczen [...].pdf

2019-01-15 13:01 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SIWZ nr 4

Wyjaśnienie treści o [...].pdf

2019-01-15 12:52 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 wraz z załącznikami

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

1.Schemat technologi [...].pdf

2.Projekt zagospodar [...].pdf

3.Schemat z oznaczen [...].pdf

2019-01-09 11:41 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2018-12-19 14:42 Mateusz Piechowiak Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2863