Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
363185 ZP/5/07/20 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej i ul. Diamentowej w Nowym Dworze Mazowieckim Katarzyna Krakowska 2020-07-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
348889 ZP/3/05/20 Wykonanie dwóch otworów studziennych pod projektowane komunalne ujęcie wody w Nowym Dworze Mazowieckim Katarzyna Krakowska 2020-06-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
302383 1/01/20 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Poniatowskiego oraz sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza w Nowym Dworze Mazowieckim Katarzyna Krakowska 2020-02-12 12:00:00 - Construction work Go to
263398 Odbiór z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Południe" w Nowym Dworze Mazowieckim Katarzyna Krakowska 2019-11-04 12:00:00 - - Go to
246645 Dostawa materiałów biurowych i gospodarczych na potrzeby ZWiK Sp. z .o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim” Katarzyna Krakowska 2019-08-29 12:00:00 - - Go to
222307 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ew. 28/19, 28/6 obr. 38 9-01 przy ul. Dębowej w Nowym Dworze Mazowieckim Katarzyna Krakowska 2019-05-28 12:00:00 - - Go to
221729 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej i ul. Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim Katarzyna Krakowska 2019-05-23 12:00:00 - - Go to