Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
No proceedings

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
222307 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ew. 28/19, 28/6 obr. 38 9-01 przy ul. Dębowej w Nowym Dworze Mazowieckim Katarzyna Krakowska 2019-05-28 12:00:00 Go to
221729 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej i ul. Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim Katarzyna Krakowska 2019-05-23 12:00:00 Go to