Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/06/23 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim

Deadlines:
Published : 03-07-2023 09:37:00
Placing offers : 07-08-2023 12:00:00
Offers opening : 07-08-2023 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 124-393327 dnia 30.06.2023 r.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS124-393327-pl.pdf pdf 134.84 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
SWZ.doc doc 497.5 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Zestawienie punktów poboru enegrii PPE.xlsx xlsx 18.93 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 96.5 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Formularz cenowy.doc doc 32.5 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wzór Umowy.docx docx 82.47 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Ośw. o którym mowa w art. 117 ust. 4 wspólnie ubiegający się.doc doc 238 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Ośw. z art. 108 ust 1 pkt 5 grupa kapitałowa.doc doc 239 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
Zał. nr 7 - Ośw. o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc doc 238 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
Zał. 9 - Ośw. wykonawcy wykonawców z art 7 i art 5k.docx docx 25.19 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
Zał. nr 10 - Ośw. o aktua. art. 7 i art. 5k.doc doc 241 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
zał. 8 JEDZ.zip zip 84.97 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
Zał. nr 1 - do Wzoru Umowy - Wykaz PPE.xlsx xlsx 18.92 2023-07-03 09:37:00 Proceeding
Pytania 14.07.2023.pdf pdf 233.55 2023-07-24 09:47:15 Public message
Zał. nr 4 - Wzór Umowy (2) - zmiana.docx docx 83.15 2023-07-24 09:47:15 Public message
Pytania 20.07.2023.pdf pdf 243.86 2023-07-24 10:00:48 Public message
Pytania 24.07.2023.pdf pdf 175.62 2023-07-24 13:41:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert art 222 ust 5.pdf pdf 145.04 2023-08-07 13:40:16 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronie internetowej art 253 ust 2.pdf pdf 228.13 2023-08-31 10:26:03 Public message
2023-OJS176-550745-pl.pdf pdf 108.4 2023-09-13 09:37:01 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 52.52 2023-08-07 12:00:00 Public message

Announcements

2023-09-13 09:37 Katarzyna Krakowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS176-550745-p [...].pdf

2023-08-31 10:26 Katarzyna Krakowska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-07 13:40 Katarzyna Krakowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-07 12:00 Buyer message Informację o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-07-24 13:41 Katarzyna Krakowska Zamawiający publikuje odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawcę

Pytania 24.07.2023.p [...].pdf

2023-07-24 10:00 Katarzyna Krakowska Zamawiający publikuje odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawcę

Pytania 20.07.2023.p [...].pdf

2023-07-24 09:47 Katarzyna Krakowska Zamawiający publikuje odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawcę

Pytania 14.07.2023.p [...].pdf

Zał. nr 4 - Wzór Umo [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 544